...

Het syndicaat baseert zich op het KCE-rapport zelf om te besluiten dat het systeem van pathologiefinanciering duurder zal uitvallen. De beperking van het aantal bedden en van de ligduur zal de werkdruk doen toenemen, terwijl het aantal verpleegkundigen (één voor 10,8 patiënten per 24 uur) nu al onder het Europese gemiddelde ligt. Het Kenniscentrum zegt het zelf: "We kunnen er niet omheen: een toereikende financiering per DRG betekent meer geld voor het deel B2 van het BFM. Toch is er weinig kans dat het budget voor gezondheidszorg aanspraak zal kunnen maken op royale groeivoeten."De schrapping van 10.000 bedden die volgens het KCE besparingen moet opleveren schiet zijn doel voorbij, stelt de Bvas, want het komt erop naar dat lege bedden worden geschrapt. Hun transformatie tot bedden voor langdurig verblijf zal de kosten eveneens verhogen.Verder maakt het syndicaat zich zorgen over de zorgkwaliteit. Die zal er door de nieuwe financiering niet op vooruitgaan, in tegendeel. Volgens de Bvas-experts zal de medische vooruitgang afgeremd worden doordat er een toelating van de overheid vereist is voor de aankoop van nieuwe technologieën.Erelonen niet echt 'zuiver'En hoe zit het overigens met de honoraria? Het KCE stelt voor om de betaling per prestatie te behouden, maar dan in een 'gezuiverde' vorm, namelijk "met uitsluiting van alle kosten die worden inbegrepen in de erelonen en nu weer afgestaan aan het ziekenhuis als vergoeding voor de assistentie van het personeel, het materiaal en de gezamenlijke kosten van het ziekenhuis".Volgens de Bvas-nota levert dat enkel besparingen op als je ervan uitgaat dat de artsen nu een te groot deel van hun ereloon afstaan. In die hypothese "zal de regering het bedrag dat de artsen nu aan de ziekenhuizen doorstorten, verminderen om de kosten van elke pathologie te verminderen".De Bvas blijft dus gekant tegen het zuivere ereloon, want de vlag dekt de lading niet: "De retrocessie is wettelijk uitsluitend bedoeld voor de kosten die volgen uit verzorging die het voorwerp is van het ereloon."Patiënten weigeren?Enigszins karikaturaal vreest het syndicaat dat de rantsoenering van de zorgverstrekking doorverwijzing naar wachtlijsten in de hand werkt. "Dit zou leiden tot een sovjetachtig systeem met een middelmatig netwerk voor Jan met de pet en schitterende referentieziekenhuizen voor de elite."Want wat moet een ziekenhuis doen als de quota bereikt zijn? Patiënten weigeren wegens gebrek aan financiering? "Ernstige gevallen na overschrijding van de quota zullen enorme problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld een longontsteking die in november behandeling in het ziekenhuis eist, kan niet worden uitgesteld, ook niet als de DRG-prijs vermindert, en het ziekenhuis kan geen opname doen bij gebrek aan budget."De Bvas vreest dat we terechtkomen in een systeem met privéklinieken, zoals in Engeland, om de wachtlijsten te kunnen overslaan ('jump the queue').Een geneeskunde met twee snelheden doemt op, luidt het als besluit. "Behandelingen die uitgesteld kunnen worden (bijvoorbeeld een heupprothese), zullen naar volgend jaar worden verwezen. Na accumulatie van uitstellen over drie of vier jaar, zal die wachtlijst even lang worden als in Engeland (vijf jaar wachttijd). Wachtlijsten zijn inderdaad het belangrijkste middel tot kostenbeheersing in de genationaliseerde gezondheidsdiensten."Meer over deze Bvas-nota aan minister De Block leest u in Artsenkrant van aanstaande vrijdag.