...

Het regeringsvoorstel is voor artsen nochtans gunstiger dan wat de ziekenfondsen vorige week op het Verzeringscomité voorlegden, zo meent Bvas-ondervoorzitter Marc Moens. Er wordt een bedrag opzij gezet voor structurele nieuwe maatregelen in het kader van het tweejarig akkoord tussen artsen en ziekenfondsen. Ook wordt er 10 miljoen opzij gezet voor de niet-universitaire stagebegeleiders, zoals vastgelegd in het lopende akkoord - stelt hij vast.Het grootste deel van de indexmassa voor artsenhonoraria wordt weliswaar ingehouden (38 miljoen euro) maar een kleine 11 miljoen blijft wel beschikbaar.Minpunten voor de artsen zijn de bevriezing van het budget voor huisartsenwachtposten en verdere besparingen op de nCPAP in de pneumologie (voor 3,26 miljoen euro).Ook de ziekenhuizen waren tevreden over het voorstel. De regering voorzag een injectie van 50 miljoen om de lonen van het personeel aan de barema's te kunnen aanpassen (weliswaar wordt de impact daarvan op 325 miljoen geschat). De regering wil ook 44 miljoen euro opzijzetten voor de verbetering van ICT in ziekenhuizen."Al bij al is dit voorstel duidelijk vernieuwend in vergelijking met de vorige jaren en voor de artsen minder negatief", stelt dr. Moens. "De besparing is nu beperkter en er is meer mogelijkheid om er intern in de medicomut en onder de artsen over te discussiëren."Maar op de AR haalde het voorstel nipt geen meerderheid. Er waren 10 stemmen voor tegen 6 stemmen tegen en 5 onthoudingen. Op de AR volstaat een gewone meerderheid, maar de onthoudingen tellen mee. De laatste keer dat de Algemene Raad een begrotingsvoorstel verwierp was in 1997.