...

De Algemene Raad nam kennis van de begrotingsnota van het Verzekeringscomité. Het gezondheidsbudget is vastgesteld volgens de krijtlijnen van het regeerakkoord. Grote problemen liggen hoogst waarschijnlijk niet in het verschiet.Het voorstel dat op de Algemene Raad is goedgekeurd bevat ook de deelbudgetten voor de verschillende posten. De deelbegroting voor artsenhonoraria zou in 2021 net geen 8,9 miljard euro bedragen.Over de begrotingsnota die het Verzekeringscomité goedkeurde kunt u meer lezen in de laatste Artsenkrant.