...

De Algemene Raad (AR) nam de principes en de bedragen van de begrotingsnota van het Verzekeringscomité (VC) in wezen over, maar de regeringsdelegatie sleutelde nog aan bedragen en concrete voorstellen.Soms wordt een voorstel van het Verzekeringscomité concreter ingevuld. Bijvoorbeeld, om te zorgen dat mensen sneller toegang krijgen tot de maximumfactuur worden de remgeldplafonds in 2023 niet geïndexeerd. Een remgeldplafond van 500 euro verhoogt zodoende niet tot 550 euro. Volgens een intermutualistische persmededeling krijgen meer behoeftige patiënten daarmee in totaal 55 miljoen euro toegeschoven. Een bedrag dat evenwel nergens in het cijferwerk voor nieuwe maatregelen opduikt: deze 'gift' zat al verrekend in de technische ramingen van het Riziv, zo blijkt.De regeringsdelegatie smokkelt daarnaast nog geheel nieuwe voorstellen binnen de VC-begroting: de oprichting van moedermelkbanken, een zorgcoördinator en multidisciplinair consult voor MS- en parkinsonpatiënten, koeling van de hoofdhuid en andere lichaamsdelen bij chemotherapie, zorgteams en coaches voor jonge patiënten met kanker,...Aan de andere kant blijkt toch dat er in 2023 nog 120 miljoen euro van de Riziv-begroting wordt afgeroomd - in 2024 wordt dat 125 miljoen. Volgens minister Vandenbroucke gaat het om 'onbenutte' bedragen: een stuk van de provisie voor juridische geschillen rond het ziekenhuisbudget, een verlaging van het bedrag voor internationale verdragen, maar ook de afroming van 'gereserveerde bedragen': het budget voor maatregelen die maar in de pipeline blijven zitten. Nog enkele opmerkelijke punten: - In 2024 verlaagt de regering de groeinorm van het gezondheidsbudget eenmalig tot 2%. Het budget dat overeenstemt met het halve procent verschil mag Vandenbroucke uitgeven aan het optrekken van de vergoeding voor ambulanciers, de aanwerving van 1733-operatoren, de Health Data Authority,... - Het Riziv moet tegen eind maart 2023 een analyse presenteren van mogelijke alternatieven voor het huidige indexmechanisme. - De 100 miljoen euro die is opzijgezet om geconventioneerde zorgverleners extra te ondersteunen, zal worden besteed aan premies. De verdeling moet eind dit jaar bekend zijn. Maar de uitkering ervan wordt gekoppeld aan het uitwerken van nieuwe maatregelen voor 'appropriate care' (20 miljoen in het laatste trimester van 2023), en aan het deels selectief inzetten van de indexmassa binnen een bepaalde sector ('beleid' door de betrokken akkoorden- of overeenkomstencommissie).