...

Oorspronkelijk zou de vereenvoudiging en versnelde betaling alleen gelden voor de sociale derdebetaler. Maar het ASGB beroemt er zich opdat alles nu uitgebreid wordt voor alle prestaties die een huisarts in derdebetaler kan aanrekenen. Deze procedure zal kort nadien wel nog gealueerd worden, en zo nodig aangepast bij onverwachte problemen. Wat houdt de wijziging in? 1. De geconventioneerde huisarts moet alleen voor de consultaties de socialederdebetalersregeling op verzoek van de patit toepassen. 2. De patit wordt geentificeerd via een 'xx1'vignet, de SIS-kaart met SAMkaart lezer, of een ziekenfondsattest. Voor patiten met een gekend omnio-statuut kan de vermelding van de landsbond en het rijksregisternummer volstaan. 3. De patit betaalt het remgeld aan de huisarts. De vereenvoudiging van de remgelden(1, 1,50, 4 en 6€) wacht nog op de uitvoeringsbesluiten. 4. Andere prestaties kunnen op hetzelfde getuigschrift vermeld worden. 5. De ziekenfondsen geven betalingsgarantie voor de sociale derdebetaler, ook als de 'xx1'-vermelding op de ziekenfondsklever niet meer juist is. 6. Deze garantie betreft alleen de raadpleging. Vermeldt het getuigschrift een xx1-prestatie samen met een gmd dat geweigerd moet worden (reeds vroeger geschreven, eventueel door andere huisarts), dan zal de bijhorende prestatie wel betaald worden. 7. Bij betalingsweigering omdat de patit naar een ander ziekenfonds muteerde,krijgt de huisarts het getuigschrift terug en vermeldt het ziekenfonds de naam van het nieuwe ziekenfonds. 8. De getuigschriften worden per landsbond naar n adres gestuurd. De landsbonden bezorgen de huisartsen etiketten. De omslagen mogen ook in de bus van een plaatselijk kantoor gedeponeerd worden, behalve voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen. In iedere omslag moet de huisarts een verzamelstaat steken die minstens het aantal getuigschriften vermeldt en het rekeningnummer voor de betaling. 9. Bij betaling moet op de rekeninguittreksels de afzender en de reden van betaling staan. 10. Andere prestaties waarvoor derdebetaler toegestaan is mogen in dezelfde omslag verstuurd worden. Hiervoor geldt geen betalingsgarantie bij foute gegevens. 11. Alle betalingen worden ten laatste na 30 dagen uitgevoerd, zonder enige inningskost. Men mag meerdere zendingen per maand doen. 12. Wordt het gmd-honorarium via derdebetaler ontvangen, dan moet de bijhorende prestatie eveneens via derdebetaler verlopen. 13. Het gmd-nomenclatuurnummer m op hetzelfde getuigschrift als de bijhorende prestatie; de patit dient dit getuigschrift te handtekenen met de vermelding: 'Die de toepassing van de derdebetalersregeling vraagt'. 14. Voor groepspraktijken m het gmd-nomenclatuurnummer en de bijhorende prestatie op twee aparte getuigschriftengeschreven worden. De patit moet dan beide getuigschriften handtekenen onder de vermelding 'die de toepassing van de derde betalersregeling vraagt'. Een differentie betaling op aparte rekeningnummers is mogelijk.