...

Voor het ASGB kan de eerste lijn een cruciale rol spelen in de contactopsporing. Eerstelijnswerkers zijn het best geplaatst om besmette patiënten te informeren, op te volgen, te behandelen én hen ervan te overtuigen om de mensen waarmee ze risicovol contact hadden te verwittigen.Meer in het bijzonder verwijst het syndicaat van voorzitter dokter Reinier Hueting naar de huisartsen als spilfiguur en vertrouwenspersoon in de eerste lijn. In principe kan de huisarts de bevoegde instanties besmettingen melden zodat men verder onderzoek kan doen."Maar," waarschuwt het ASGB, "in de huidige omstandigheden zijn huisartsen met de beste wil van de wereld niet in staat dit er bij te nemen." Want, zo vervolgt het syndicaat, hiervoor moeten huisartsen beroep kunnen doen op praktijkassistenten, verpleegkundigen enz. Dit vergt een nauwe samenwerking met de praktijk of de huisartsenkring en daartoe ontbreekt de nodige ondersteuning en organisatie. Met andere woorden, voor het ASGB bewijst de pandemie dat het nu hoog tijd is om de huisartsenpraktijken uit te bouwen. Evenmin zal enkel administratieve ondersteuning volstaan. "De overheid had de middelen allicht efficiënter kunnen inzetten. Niet enkel om deze en volgende uitbraken te managen maar ook om de preventieve taken van de eerste lijn performanter uit te werken," zo luidt het nog bij het syndicaat dat aandringt op snel overleg met Vlaams minister Wouter Beke (CD&V).