Heel veel mensen hebben een hospitalisatieverzekering afgesloten. Bij een opname vraagt de verzekering vaak om een gedetailleerd hospitalisatieverslag. Wanneer de reden van opname een stoornis betreft in het gebruik van alcohol, dan wordt het dossier bijna altijd geweigerd.

Meestal staat dat vermeld bij de uitsluitingen in de polis zoals bijvoorbeeld "ziektes of ongevallen als gevolg van alcoholisme, verslaving of een overdreven gebruik van geneesmiddelen". Nochtans is het een van de meest voorkomende diagnoses op de acute psychiatrische afdelingen.

Zeker is dat een groot deel van de bevolking meer drinkt dan de normen toelaten, met alle gezondheidsrisico's en maatschappelijke gevolgen van dien. Studies geven aan dat slechts 1 op 5 van deze overmatige drinkers gericht advies of behandeling krijgen. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom de overheid recent besliste om te investeren in een proefproject 'Zorgpad alcohol in algemene ziekenhuizen'.

Daarbij is het de bedoeling om meer mensen gericht te bereiken en het verzorgend personeel hiervoor extra op te leiden, wat de gewichtigheid van deze problematiek onderstreept.

Dat alcoholmisbruik een belangrijk probleem is, blijkt ook uit de gegevens van de TDI. (Treatment Demand Indicator, de registratie door de overheid van de behandelingsaanvragen die betrekking hebben op een probleem van misbruik of afhankelijkheid van illegale drugs of van alcohol). Het aandeel van de zieken die een behandeling voor drank starten vertegenwoordigt meer dan de helft van de patiënten die zijn geregistreerd. De cijfers voor alcohol zijn waarschijnlijk grotendeels een onderschatting omdat veel actoren die betrokken zijn bij niet-gespecialiseerde verslavingszorg en waar patiënten voor een alcoholbehandeling terecht kunnen niet deelnemen aan de registratie. Dat maakt een goede opvolging van deze aandoening des te belangrijker.

Het is een schande dat een door de ICD erkende ziekte uitgesloten wordt van de verzekeringspolissen

In 2012 werden de directe en indirecte kosten van de verslavende middelen in de SOCOST-studie geraamd op 4,6 miljard euro in België (= 419 euro per inwoner of 1,19% van het BBP).

Legale drugs brachten de hoogste kosten met zich mee voor de maatschappij: 45% (2,1 miljard euro) van de sociale kost van middelenmisbruik was te wijten aan alcohol.

Het hoeft geen betoog dat deze problematiek een belangrijk gezondheidsrisico met zich meebrengt, alsook een zeer hoge maatschappelijke en humane kost.

Alcoholmisbruik gaat gepaard met herval en heropnames. Het feit dat de verzekeringen weigeren om tussenbeide te komen is een reden voor patiënten om deze hulp niet meer op te zoeken. Veel patiënten zeggen dat ook vlakaf.

Gezien dit alles is het een schande dat een door de ICD erkende ziekte uitgesloten wordt van de verzekeringspolissen, het is trouwens niet het enige psychiatrisch exclusiecriterium.

Het corrigeren van deze malversaties verdient dan ook de aandacht van de politiek zodat we zoveel mogelijk personen zo adequaat mogelijk kunnen behandelen, ten gunste van de patiënt en van de maatschappij. Alcoholmisbruik is wel degelijk een ziekte, geen eigen keuze.

Heel veel mensen hebben een hospitalisatieverzekering afgesloten. Bij een opname vraagt de verzekering vaak om een gedetailleerd hospitalisatieverslag. Wanneer de reden van opname een stoornis betreft in het gebruik van alcohol, dan wordt het dossier bijna altijd geweigerd. Meestal staat dat vermeld bij de uitsluitingen in de polis zoals bijvoorbeeld "ziektes of ongevallen als gevolg van alcoholisme, verslaving of een overdreven gebruik van geneesmiddelen". Nochtans is het een van de meest voorkomende diagnoses op de acute psychiatrische afdelingen.Zeker is dat een groot deel van de bevolking meer drinkt dan de normen toelaten, met alle gezondheidsrisico's en maatschappelijke gevolgen van dien. Studies geven aan dat slechts 1 op 5 van deze overmatige drinkers gericht advies of behandeling krijgen. Dat is waarschijnlijk een van de redenen waarom de overheid recent besliste om te investeren in een proefproject 'Zorgpad alcohol in algemene ziekenhuizen'. Daarbij is het de bedoeling om meer mensen gericht te bereiken en het verzorgend personeel hiervoor extra op te leiden, wat de gewichtigheid van deze problematiek onderstreept.Dat alcoholmisbruik een belangrijk probleem is, blijkt ook uit de gegevens van de TDI. (Treatment Demand Indicator, de registratie door de overheid van de behandelingsaanvragen die betrekking hebben op een probleem van misbruik of afhankelijkheid van illegale drugs of van alcohol). Het aandeel van de zieken die een behandeling voor drank starten vertegenwoordigt meer dan de helft van de patiënten die zijn geregistreerd. De cijfers voor alcohol zijn waarschijnlijk grotendeels een onderschatting omdat veel actoren die betrokken zijn bij niet-gespecialiseerde verslavingszorg en waar patiënten voor een alcoholbehandeling terecht kunnen niet deelnemen aan de registratie. Dat maakt een goede opvolging van deze aandoening des te belangrijker. In 2012 werden de directe en indirecte kosten van de verslavende middelen in de SOCOST-studie geraamd op 4,6 miljard euro in België (= 419 euro per inwoner of 1,19% van het BBP). Legale drugs brachten de hoogste kosten met zich mee voor de maatschappij: 45% (2,1 miljard euro) van de sociale kost van middelenmisbruik was te wijten aan alcohol.Het hoeft geen betoog dat deze problematiek een belangrijk gezondheidsrisico met zich meebrengt, alsook een zeer hoge maatschappelijke en humane kost.Alcoholmisbruik gaat gepaard met herval en heropnames. Het feit dat de verzekeringen weigeren om tussenbeide te komen is een reden voor patiënten om deze hulp niet meer op te zoeken. Veel patiënten zeggen dat ook vlakaf. Gezien dit alles is het een schande dat een door de ICD erkende ziekte uitgesloten wordt van de verzekeringspolissen, het is trouwens niet het enige psychiatrisch exclusiecriterium. Het corrigeren van deze malversaties verdient dan ook de aandacht van de politiek zodat we zoveel mogelijk personen zo adequaat mogelijk kunnen behandelen, ten gunste van de patiënt en van de maatschappij. Alcoholmisbruik is wel degelijk een ziekte, geen eigen keuze.