...

De zone vormt een verbinding tussen het limbisch systeem, dat de emoties en de vorming van het geheugen regelt, en de rest van de hersenen. Ze waarschuwt ons telkens als we ons lichaam aan een negatieve ervaring onderwerpen, en geeft ons de mogelijkheid van onze fouten te leren zodat we ze niet opnieuw begaan. In deze Amerikaanse studie werden 136 mannelijke ratten onder verdoving gebracht en bij de helft van hen werd de habenula beschadigd. De neurowetenschappers van de University of Utah stelden vast dat de knaagdieren waarvan de habenula 'ontkoppeld' was en die vrije toegang kregen tot alcohol, overmatig gingen drinken doordat ze hun grenzen niet meer kenden. De onderzoekers stelden ook vast dat de ratten minder goed in staat waren om lessen te trekken uit hun gedrag en dat ze gemakkelijker in alcoholisme vervielen. Die resultaten moeten nog worden bevestigd bij de mens. (referentie: PLOS ONE, 2 april 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0092701)