...

Het project, dat een nieuw instrument moet worden in de strijd tegen risicogedrag door alcoholmisbruik, wordt geleid door de prefectuur van de Gironde en gefinancierd door de Franse staat. De Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (nationale vereniging voor de preventie van drank- en andere verslaving) staat in voor opvang van de nachtbrakers via een sociaal werker en twee EHBO-ers van het Croix blanche (Wit Kruis) of de civiele bescherming. Zij nemen contact op met de politie als de toestand van de 'gast' dat vraagt. Het doel van dit slimme initiatief is dronken jongeren beschermen die geen medische behandeling nodig hebben en het is een afgeleide van een idee waarmee een koppel uit de Gironde in april op de proppen kwam: de 'Somnibus', een, soort bushotel met 18 ligplaatsen dat je kunt huren voor een trouwfeest, een privéfuif, een festival... en waarin feestneuzen tot de ochtend terechtkunnen. De formule is een groot succes in Frankrijk. Je redt er je feestje, je rijbewijs en je leven mee. Als dat geen zaak van algemeen nut is...