...

De Amerikaanse onderzoekers volgden gedurende 3 jaar 561 middelbare scholieren, die bij het begin van de studie ongeveer 11 jaar oud waren. Bij inclusie had 30% van de jonge deelnemers al eens alcohol geproefd, meestal onder toezicht van hun ouders en bij een speciale gelegenheid. De onderzoekers hielden rekening met meerdere omgevingsgebonden en individuele verstorende factoren (gedrag, karakter, familiale voorgeschiedenis). Uit de analyse blijkt dat kinderen die vanaf de leeftijd van 11 jaar van alcohol proeven, vijf keer meer kans lopen om rond de leeftijd van 14-15 jaar een volledig alcoholische drank te hebben gedronken en 'zware drinkers' te worden. Ze lopen ook vier keer meer risico om te gaan 'bingedrinken' en om dronken te worden. Een kind dat een restje wijn uitdrinkt, zal dus niet noodzakelijk een alcoholprobleem krijgen, maar ouders doen er toch beter aan om hun kinderen een duidelijke en coherente boodschap mee te geven en het eerste contact met alcoholische drank zo lang mogelijk uit te stellen.