...

Voor hun meta-analyse baseerden de auteurs zich op 24 onderzoeken die op verschillende continenten werden uitgevoerd en die betrekking hadden op 1.473.899 mannen en 951.065 vrouwen en op 123.878 vastgestelde sterfgevallen. Het risico op overlijden door alle oorzaken ligt 1,52 keer hoger voor een vrouw die dagelijks 75 g alcohol verbruikt (7 standaardeenheden per dag) in vergelijking met een man met hetzelfde verbruik. Het risico ligt 1,95 keer hoger voor het vrouwelijke geslacht indien vrouwen meer dan 90 g alcohol per dag verbruiken en 2,36 keer hoger voor een verbruik van 100 g alcohol per dag. Dit resultaat heeft de verdienste dat het vrouwen, en in het bijzonder de 'zware drinksters', eraan herinnert dat ze kwetsbaarder zijn dan mannen voor de negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Professor Chao Wang, coauteur van de studie, beveelt hen aan rekening te houden met dit specifieke gegeven en hun alcoholgebruik te matigen of zelfs te stoppen met drinken om hun gezondheid te verbeteren. (referentie: Journal of Women's Health, 10 maart 2014, doi:10.1089/jwh.2013.4414)