...

De onlusten in grote steden, met tal van gekwetsten, leidden tot een aantal preventieve maatregelen. Zo schoven ziekenhuizen niet-dringende operaties op of zegden ze af. Er ontstond immers een stroom van gekwetsten die inmiddels al is opgelopen tot meer dan 100.VakantieverbodIn Londen werd daarom de alarmtoestand uitgeroepen voor de ziekenhuissector. Bedoeling is om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden, mochten de rellen weer opflakkeren. Men overweegt om een vakantieverbod in te stellen voor artsen en verpleegkundigen. Een dergelijk verbod is al van kracht voor de Londense politie.Naar schatting sloten ook zowat een op de zeven huisartspraktijken hun deuren. De onlusten geven wel te denken voor de Zomerspelen van volgend jaar. Net na de aanslag in Oslo voelde IOC-voorzitter dokter Jacques Rogge zich gerust. Hij vertrouwde op de 'intelligente aanpak' van de veiligheidsdiensten. Die faalde alvast deerlijk de jongste dagen.