...

De commissie werd opgericht in 1990 met als doelstelling aanbevelingen te formuleren om eventueel wetgevend initiatief door te voeren met de bedoeling het aantal zwangerschapsafbrekingen terug te dringen en/of vrouwen in een noodsituatie beter te begeleiden. Op de website van de commissie prijkt een derde oproep tot kandidaten, daterend van eind augustus 2016. "Het blijkt moeilijk om geschikte personen te vinden", zegt Anne Verougstraete, gynaecologe (VUB Dilemma). "Vandaag is de commissie samengesteld uit voor- en tegenstanders van abortus, het is geen wetenschappelijk onderzoeksorgaan bestaande uit sociologen en epidemiologen met statistische ervaring, zoals het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie (SPE, publiceert jaarrapporten met de meest belangrijke trends in geboorte en bevalling, nvdr).""Neem nu de vragenlijst die we na elke abortus dienen in te vullen. Deze is al 28 jaar dezelfde. Dat laat niet toe om correcte analyses te maken van de problematiek. Nochtans zijn de cijfers beschikbaar, ze moeten alleen geanalyseerd worden. Wat we wel weten is dat de aanvragen en de ingrepen in de Nederlandstalige abortuscentra de voorbije tien jaar stabiel gebleven zijn", zegt Anne Verougstraete.VooroordelenAccurate cijfers zouden enkele vooroordelen de wereld uit kunnen helpen, zegt de gynaecologe nog. "Volgens de laatste cijfers van de commissie (2011 dus, nvdr), is de gemiddelde leeftijd van abortus 27 jaar. Het is dus een vooroordeel dat vooral jonge meisjes abortus laten uitvoeren. Uit de rapporten bleek ook dat de cijfers bij de jonge meisjes tot 20 jaar stabiel waren. Het aantal ingrepen bij volwassen vrouwen daarentegen steeg."Navraag leert dat de FOD Volksgezondheid een voorstel van nieuwe samenstelling voor de commissie Zwangerschapsafbreking heeft overgemaakt aan minister De Block, die nu de leden bij Koninklijk Besluit moet benoemen. "Er kwam ook een aanpassing aan de voorwaarden van de wet van 1990, waardoor nu ook hoogleraren die met emeritaat zijn, zich kandidaat kunnen stellen - wat vroeger niet mogelijk was", aldus FOD Volksgezondheid-woordvoerder Jan Eyckmans. Het volledige interview met dr. Anne Verougstraete leest u in Artsenkrant van vrijdag 9 maart 2018.