"Cijfers uit onze regio tonen dat binnen 5 jaar 25% (!) van de actieve huisartsen pensioengerechtigd zijn. Dit zijn vaak huisartsen met een hoog aantal patiëntencontacten, waarvoor 2 (en afhankelijk van hun weekschema soms 3) nieuwe huisartsen nodig zijn om hen te vervangen.

Binnen het huidige kader en met de huidige ondersteuning zal het probleem enkel erger worden en kunnen de aanwezige huisartsen niet langer voor alle inwoners eerstelijnszorg aanbieden.

Dit zorgt voor uitgestelde zorg, laattijdig gestelde diagnoses, ernstiger ziekteverloop, meer ziekenhuisopnames...

Als deze mensen hun weg naar de zorg toch vinden, gaat het vaak gepaard met duurdere onderzoeken. Kortom: de ziektekosten zullen op langere termijn enkel oplopen.

We krijgen bovendien alarmsignalen vanuit de tweede lijn. Ook in ziekenhuizen lopen wachttijden enorm op, worden diensten voor spoedgevallen en pediatrie overspoeld en wordt de draagkracht van het systeem en van de zorgverleners overstegen.

Maar (en nog veel belangrijker!) dit gaat vooral gepaard met een verminderd gevoel van welzijn voor onze bevolking. In een ontwikkeld land als België is eerstelijns gezondheidszorg niet langer vanzelfsprekend. Niet langer een basisrecht.

Omdat we geen antwoord meer hebben op de wanhopige vragen van burgers die geen huisarts meer vinden, maar deze mensen toch ook een stem willen geven en niet lijdzaam willen toekijken, hebben we een website opgericht waarop mensen die geen huisarts meer vinden zich kunnen registreren en anderen de vraag naar ondersteuning kunnen steunen: ikvindgeenhuisarts.be

Ondertussen zijn er al 6 huisartsenkringen die deze boodschap onderschrijven en het aantal groeit nog, nadat dit in de verschillende besturen besproken wordt.

Uiteraard juichen we toe dat de vraag van huisartsen om ook op lange termijn een visie te ontwikkelen, wordt opgepikt door minister Vandenbroucke. Maar de weg is nog lang en de voorgestelde herstructurering zal pas binnen meerdere jaren effect opleveren.

Belangrijk blijft ook dat de uitwerking ervan met voldoende voeling voor de sector gebeurt! In tussentijd voelen wij toch aan dat de urgentie van het probleem onvoldoende doordringt tot op beleidsniveau. Er is daadkracht nodig om met enkele maatregelen (financiering voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners met triagefunctie, afschaffen van arbeidsongeschiktheidsattesten van minstens 3 dagen...) de vicieuze cirkel te doorbreken en te voorkomen dat mensen in een medische woestijn zullen belanden.

De tijd van besparen op eerstelijnszorg moet voorbij zijn. Ook de verpleegkundigen en ander zorgpersoneel in de eerste lijn ervaren een gebrek aan ondersteuning en een te hoge werkdruk. Dat terwijl een goede, ondersteunde eerstelijnszorg zichzelf op termijn terugverdient door mensen langer gezond te houden en weg te houden van duurdere gezondheidszorg.

Wij hopen met deze actie een signaal te geven, omdat we ons oprecht bezorgd maken over de gezondheidszorg waarover de Belgische burger nog zal kunnen beschikken.

Het probleem is er nu en er zijn moedige politieke beslissingen nodig om het tij te keren!"

"Cijfers uit onze regio tonen dat binnen 5 jaar 25% (!) van de actieve huisartsen pensioengerechtigd zijn. Dit zijn vaak huisartsen met een hoog aantal patiëntencontacten, waarvoor 2 (en afhankelijk van hun weekschema soms 3) nieuwe huisartsen nodig zijn om hen te vervangen.Binnen het huidige kader en met de huidige ondersteuning zal het probleem enkel erger worden en kunnen de aanwezige huisartsen niet langer voor alle inwoners eerstelijnszorg aanbieden.Dit zorgt voor uitgestelde zorg, laattijdig gestelde diagnoses, ernstiger ziekteverloop, meer ziekenhuisopnames...Als deze mensen hun weg naar de zorg toch vinden, gaat het vaak gepaard met duurdere onderzoeken. Kortom: de ziektekosten zullen op langere termijn enkel oplopen.We krijgen bovendien alarmsignalen vanuit de tweede lijn. Ook in ziekenhuizen lopen wachttijden enorm op, worden diensten voor spoedgevallen en pediatrie overspoeld en wordt de draagkracht van het systeem en van de zorgverleners overstegen.Maar (en nog veel belangrijker!) dit gaat vooral gepaard met een verminderd gevoel van welzijn voor onze bevolking. In een ontwikkeld land als België is eerstelijns gezondheidszorg niet langer vanzelfsprekend. Niet langer een basisrecht. Omdat we geen antwoord meer hebben op de wanhopige vragen van burgers die geen huisarts meer vinden, maar deze mensen toch ook een stem willen geven en niet lijdzaam willen toekijken, hebben we een website opgericht waarop mensen die geen huisarts meer vinden zich kunnen registreren en anderen de vraag naar ondersteuning kunnen steunen: ikvindgeenhuisarts.beOndertussen zijn er al 6 huisartsenkringen die deze boodschap onderschrijven en het aantal groeit nog, nadat dit in de verschillende besturen besproken wordt.Uiteraard juichen we toe dat de vraag van huisartsen om ook op lange termijn een visie te ontwikkelen, wordt opgepikt door minister Vandenbroucke. Maar de weg is nog lang en de voorgestelde herstructurering zal pas binnen meerdere jaren effect opleveren. Belangrijk blijft ook dat de uitwerking ervan met voldoende voeling voor de sector gebeurt! In tussentijd voelen wij toch aan dat de urgentie van het probleem onvoldoende doordringt tot op beleidsniveau. Er is daadkracht nodig om met enkele maatregelen (financiering voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners met triagefunctie, afschaffen van arbeidsongeschiktheidsattesten van minstens 3 dagen...) de vicieuze cirkel te doorbreken en te voorkomen dat mensen in een medische woestijn zullen belanden.De tijd van besparen op eerstelijnszorg moet voorbij zijn. Ook de verpleegkundigen en ander zorgpersoneel in de eerste lijn ervaren een gebrek aan ondersteuning en een te hoge werkdruk. Dat terwijl een goede, ondersteunde eerstelijnszorg zichzelf op termijn terugverdient door mensen langer gezond te houden en weg te houden van duurdere gezondheidszorg.Wij hopen met deze actie een signaal te geven, omdat we ons oprecht bezorgd maken over de gezondheidszorg waarover de Belgische burger nog zal kunnen beschikken.Het probleem is er nu en er zijn moedige politieke beslissingen nodig om het tij te keren!"