...

Het label M2 wil zeggen dat apps instaan voor de authenticiteit van wie de informatie komt, dat de communicatie over het internet beveiligd is, en dat de apps in principe kunnen samenwerken met de elektronische dossiers die de zorgverleners bijhouden.Dat een gezondheidsapp voldoet aan de Europese privacyvereisten zit al vervat in het kwaliteitslabel M1 - een app kan maar aan M2 voldoen nadat ze al het M1-label heeft gekregen.Het heeft tamelijk lang geduurd voordat apps toegang konden krijgen tot het M2-niveau, maar nu neemt het aantal apps dat op die manier toegang krijgt tot het eHealth-platform snel toe.De kers op de taart voor de mobiele gezondheidsapps met een officieel kwaliteitslabel, is dat ze kunnen voorgeschreven worden door de arts, en dan terugbetaald worden door het Riziv. Daarvoor moeten ze kunnen aantonen dat ze hun prijs voor de gezondheidszorg meer dan waard zijn. Voorlopig is er nog geen enkele app met dit 'M3-label', want het Riziv werkt nog volop aan een goed financieringsmodel. Maar dat zou stilaan gestalte krijgen en komt er mogelijk nog dit jaar. Volgens dit financieringsmodel zouden de apps met een M3-label moeten passen binnen een heel pakket van zorg - een beetje naar het voorbeeld van de Riziv-conventies.