...

Minister Beke liet begin deze week melden dat 5.800 huisartsen de voorbije weken gevaccineerd zijn tijdens de campagne in de woonzorgcentra. In de persmededeling staat 'huis' tussen haakjes wat doet vermoeden dat in die groep ook een aantal andere artsen kunnen zitten.Naast de huisartsen kregen al 4.300 thuisverpleegkundigen een covidprik, 730 verzorgers uit de thuiszorg, en 320 tandartsen en mondhygiënisten.De frontlinie in de eerste lijn omvat nog 50.000 andere zorgverleners: de rest van de huisartsen en thuisverpleegkundigen, de andere mensen die thuiszorg verrichtten, specialisten zoals KNO-artsen, pneumologen en kinderartsen met een praktijk buiten het ziekenhuis, tandartsen en mondhygiënisten, het personeel van test- en triagecentra, en mensen die plaatsbezoeken moeten doen bij besmette personen of in instellingen.Deze groep zal uitgenodigd worden om vanaf 15 februari zich laten te inenten tegen covid in de vaccinatiecentra.Een 80-tal andere zorgberoepen en groepen van welzijnswerkers komen dan na de frontlinie aan de beurt: apothekers, kinesitherapeuten, psychologen,... De lijst van beroepen is te vinden op www.laatjevaccineren.be. Het gaat in totaal om 170.000 personen.De naamlijsten worden samengesteld op de manier die we al eerder beschreven. De personen zullen een uitnodiging ontvangen om zich naar een vaccinatiecentrum te begeven. De vaccinatiecentra kunnen zich op die manier vanaf 15 februari verder voorbereiden op de grote campagne die later volgt. Voorlopig zullen de centra wel nog niet allemaal continu open zijn, en volledig bemand.