...

Om alle idee en suggesties verder te kunnen bespreken, vraagt het consortium dat de Gezondheidsconferentie Suidepreventie 2011 voorbereidt, om een projectfiche in te vullen. Dat kan nog tot 15 maart. De indieners van een dergelijke fiche worden op 21 maart uitgenodigd op een hoorzitting. Meerdere voorstellen indienen, is uiteraard mogelijk.U vindt de fiche via deze link. Op de website van het consortium vindt u meer informatie over het forum.