...

Alle artsensyndicaten loven de inspanningen van de voorzitter van de Nationale Commissie, Jo De Cock. Het akkoord kwam tot stand in "bijzonder moeilijke budgettaire omstandigheden', zo luidt het in de tekst. Maar de artsenorganisaties die in de Commissie zetelen, halen ook telkens een aantal positieve maatregelen uit het akkoord aan.BesparingenHet akkoord gaat uit van de 'partiële begrotingsdoelstellingen' die de regering op 23 oktober heeft vooropgesteld. Voor het geheel van de artsenhonoraria bedragen die 7,89 miljard euro - waarbij nog eens 151 miljoen euro bovenop komt voor de artsenhonoraria bij nierdialyse. Dat houdt onder meer een besparing in van bijna 49 miljoen euro door niet-toekenning van de index.De globale bedragen voor klinische biologie en voor medische beeldvorming zijn vastgelegd op respectievelijk 1,27 miljard en 1,22 miljard euro. De sector van klinische biologie moet 20 miljoen besparen, die elders binnen de sector van de honoraria wordt geherinvesteerd.LangetermijnvisieHet akkoord heeft de klassieke opbouw, maar het inleidende hoofstuk geeft wel aan hoe de overeengekomen maatregelen passen binnen een langetermijnvisie, waarbij de tektst uitweidt over vijf aandachtspunten: - de centrale rol van de huisarts, - de evolutie naar een geïntegreerde zorg, - de continuïteit van zorg, - de doelmatigheid, - toegankelijheid.Sociaal statuut en geldigheidHet sociaal statuut wordt verhoogd door de aanpassing van de toekenningsvoorwaarden, en bedraagt in 2016 4.790,23 euro voor volledig geconventioneerden - ruim 250 euro meer. Het sociaal statuut voor gedeeltelijk geconventioneerden wordt met bijna 60 euro vermeerderd tot 2259,67 euro.Het akkoord 2016-2017 bevat ook een punt 'Ontbinding van rechtswege'. Een artsenorganisatie kan die ontbinding vragen wanneer de regering eenzijdig andere besparingsmaatregelen oplegt "ten aanzien van het huidig begrotingskader" dan die die het akkoord vermeldt. Dat geldt ook bij de uitbreiding van de verplichte derdebetalersregeling, of de regels over supplementen in eenpersoonskamer of bij ambulante verstrekkingen. De partiële begrotingsdoelstelling mag in 2017 niet lager zijn dan in 2016.De ontbinding van rechtswege gaat in wanneer een van de artsensyndicaten die inroept binnen een termijn van 15 dagen na publicatie van een maatregel in het Staatsblad. De Nationale Commissie komt eerst nog wel samen, en de bevoegde minister wordt daarop uitgenodigd. Artsen die zijn toegetreden tot het akkoord, behouden het sociale statuut na deze ontbinding.