...

De verschijningsdatum is voornamelijk van belang voor artsen die niet of maar gedeeltelijk willen toetreden tot het akkoord. Zij moeten dat dan meedelen aan het Riziv.Dat kan vanaf vandaag, dinsdag 13 februari, tot 30 kalenderdagen erna. Dat is dus tot 15 maart.Dat u niet of maar gedeeltelijk toetreedt moet u melden via de webtoepassing www.myriziv.be - niet meer per aangetekend brief zoals vroeger was vereist.