...

Vooral het uitstel van het verbod op supplementen voert Bvas aan als een overwinning. Het is niet begin dit jaar ingegaan maar naar volgend jaar verhuisd. Het zal in 2025 maar gaan om één miljoen landgenoten met zeer beperkte inkomsten die ook het statuut van chronisch zieke patiënt hebben, verduidelijkt de Bvas. Een inkomensonderzoek van de ziekenfondsen moet de patiënten die in aanmerking komen identificeren. Ondertussen blijft minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (Vooruit) evenwel bij zijn voornemen om een verbod op supplementen bij alle RVT-patiënten in te voeren, maar dat zou dan pas in 2026 ingaan. Er moet tegen eind maart van dit jaar een regeling komen met pseudocodes die artsen in staat moet stellen niet-terugbetaalde kosten aan de patiënt te factureren. In het akkoord is ook een bedrag van tien miljoen euro ingeschreven om de artsen te compenseren. Het akkoord voor twee jaar werd in de nacht van maandag op dinsdag 19 december bereikt. De lineaire indexering van alle erelonen is tevens een overwinning voor de Bvas. Daarnaast claimt ASGB/Kartel het akkoord als een overwinning voor de onderhandelaars, en AADM betoont zich eveneens tevreden met het bereikte compromis. Vanaf de datum dat de tekst in het Staatsblad verschijnt (nog niet het geval wanneer we de krant hebben afgesloten) hebben artsen 30 dagen de tijd om, als ze dat willen, het akkoord op te zeggen via de webapplicatie ProGezondheid. Het sociaal statuut voor artsen die uit het akkoord treden, bedraagt 5.881,81 euro. Voor artsen die maar gedeeltelijk toetreden tot het akkoord - of die alleen de verlaagde activiteitsdrempel voor hun specialisme behalen - bedraagt het sociale voordeel 2.774,59 euro. Artsen in opleiding krijgen voor hun sociaal statuut van het Riziv 7.916,68 euro.