...

Deze twee kwesties lagen tijdens de vorige vergadering al op de tafel maar de tegenstellingen bleken toen nog te diep (zie AK2456). Gisteravond werd dan toch de knoop doorgehakt.Opvallend: het Riziv stuurde zelf twee persmededelingen over deze beslissingen rond.BorstreconstructiesDe honoraria voor de borstreconstructie worden met 75% verhoogd om ze in overeenstemming te brengen met de complexiteit en de duur van de ingreep, aldus de mededeling van het Riziv. Voor begeleidende verstrekkingen zoals de 'remodelage' komen er duidelijke terugbetalingsvoorwaarden.Er mogen geen esthetische supplementen meer worden gevraagd en supplementen in tweepersoonskamers zijn verboden. Supplementen in eenpersoonskamers worden beperkt tot ten hoogste 100% van de honoraria. Er mag geen druk op de patiënte worden uitgevoerd om een eenpersoonskamer te nemen.De transparantie wordt vergroot met volgende maatregelen:De bedoeling is dat 40% van de patiënten op tweepersoonskamers terechtkunnen en 60% op eenpersoonskamers. Het Riziv rekent dat het zo 2,2 miljoen euro extra moet begroten, wat dan overeenkomt met het bedrag dat alle patiënten samen minder uit eigen zak moeten betalen. Volgens het Riziv wil dat zeggen dat de inkomsten voor de chirurgen op hetzelde niveau blijven.De kwaliteit van de ingreep moet verzekerd zijn. Alleen plastische chirurgen met een bijzondere bekwaamheid in ziekenhuizen die beschikken over een borstkliniek, mogen de ingreep uitvoeren. De beslissing voor de ingreep komt er pas na een multidisciplinair overleg. Een eerste evaluatie van de maatregelen plant de Nationale Commissie voor het eind van volgend jaar.De klinische biologieDe Nationale Commissie kwam ook tot een compromis inzake transparantie voor de supplementen in de ambulante klinische biologie.Supplementen bij de forfaitaire honoraria zijn verboden evenals het aanrekenen van administratieve kosten of kosten voor de bloedafname.Ook op de tests voor de opsporing van cervixcarcinoom mogen de laboratoria (pathologische anatomie) geen supplementen meer rekenen. (Het uitgangspunt is dat het bevolkingsonderzoek de patiënt niets mag kosten, nvdr.) Maar er komt dan wel een herziening van de terugbetaling van het gebruikte materiaal - daarvoor wordt een bedrag van 3,6 miljoen euro opzijgezet. Alleen niet-geconventioneerde of partieel geconventioneerde zorgverleners kunnen supplementen aanrekenen. Maar ze moeten de patiënt daarvan voorafgaand op de hoogte brengen. Ze kunnen ook alleen hun eigen verrichtingen factureren.De patiënt moet een bewijsstuk krijgen van het supplement dat hij heeft betaald. Supplementen en niet-terugbetaalde verrichtingen moeten de laboratoria afzonderlijk op de factuur vermelden - ziekenfondsen krijgen daar inzage in. Het RIZIV publiceert op zijn website een lijst van de niet-geconventioneerde en partieel geconventioneerde zorgverleners die voor klinische laboratoria werken.Supplementen op genetische onderzoeken worden voortaan verboden (maar de genetische centra vroegen toch al geen supplementen, nvdr).Domus Medica wilde eigenlijk dat supplementen op klinische tests verboden zou zijn als de huisarts de tariefakkoorden toepast - voor de patiënt is het makkelijker de conventiestatus van zijn huisarts te kennen. Maar kennelijk zou zo een maatregel op te veel juridische obstakels stuiten.