...

ZNA kondigde op de ondernemingsraad in februari aan de bemanning van de ziekenwagens van de site Stuivenberg en Jan Palfijn te willen gelijk trekken. Dat betekent dat de ziekenwagens vanaf 1 april zouden bemand worden door een brancardier van de firma Falck, een bedrijf dat zieken vervoert. In Middelheim en andere Antwerpse ziekenhuizen gebeurt dat al.StakingsaanzeggingMaar het voorstel van de directie was niet naar de zin van de vakbonden, die na lange gesprekken een stakingsaanzegging indienden.Op de valreep werd toch een akkoord bereikt. Volgens het nieuwe plan, dat op 1 mei in werking treedt, zal er toch een verpleegkundige van ZNA met een ziekenwagen worden meegestuurd. Er moet dan wel sprake zijn van een "medische indicatie". Deze indicaties moeten nog door een werkgroep worden bepaald.Ook kondigen de vakbonden aan streng te zullen toezien op de kwaliteit van private partner Falck.PersoneelsbezettingDoor het akkoord is de personeelsbezetting gegarandeerd. Doordat niet altijd verpleegkundigen met de ziekenwagen zullen meerijden, blijft er meer volk op de spoed aanwezig.