...

Het was geen sinecure. Nadat ze dinsdagochtend rond 2.30 uur allemaal terug bij elkaar waren op het kabinet van de minister De Block om alles opnieuw te bespreken, zijn de onderhandelaars van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen (NCGZ) erin geslaagd om een akkoord voor 2016-2017 rond te krijgen.Laten we het overzicht beginnen met het eenvoudigste: het budget - "omdat dat er niet was", merkt Jacques de Toeuf, voorzitter van de BVAS, met enig cynisme op. Een opmerking die nauwelijks overdreven is, wanneer we kijken naar de beperkte groeinorm of de afwezigheid van indexering. Bovendien "weten we heel goed dat we tegen februari 2016 zullen moeten besparen omdat de uitgaven van 2015 het budget hebben overschreden. We weten dat we klem zijn gereden."Met andere woorden, het budget was niet het knelpunt tijdens de onderhandelingen. De 25 miljoen euro die werd opzijgezet door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid om de besluiten van het akkoord voor twee jaar te bekostigen, werden verdeeld tussen huisartsen en specialisten. Belangrijke tegemoetkomingen "Als er geen middelen zijn, moet je je verbeelding gebruiken. Er zijn verschillende elementen die maken dat het uiteindelijk toch een akkoord met inhoud is", erkent Dr. de Toeuf.Zo is er, ondanks een voelbaar tekort aan middelen, een financiële tegemoetkoming via het globaal medisch dossier (GMD) voor alles wat betrekking heeft op de opvolging en begeleiding van chronisch zieken. "55 euro voor het GMD van chronische patiënten tussen 45 en 74 jaar, dat is behoorlijk wat", geeft de voorzitter van de BVAS toe.Parrallel daarmee, en nog steeds gekoppeld aan het GMD, voorziet het akkoord in een verdere ontwikkeling van het zorgtraject pre-diabetes, om een longitudinale aanpak te verzekeren. Oplossingen voor de HAWP Met de hulp van de strategische cel van het kabinet De Block, bevat het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen, na het bevriezen van de uitgaven, nu zwart op wit oplossingen voor de huisartsenwachtposten (HAWP). "Er is het acute probleem van de projecten in de pipeline van het Riziv, maar die nog niet goedgekeurd zijn. In januari zal dat opgelost geraken. En dan waren er nog de vier projecten die nog niet besproken waren geweest in de commissie geneesheren-ziekenfondsen, de Luikse post van de GOL, de Brusselse, die van Bergen en van Waals-Brabant. Al deze projecten werden gevalideerd", zegt Jacques de Toeuf tevreden.De NCGZ heeft een timing opgesteld van de standaardisering voor de kosten. Er komt een audit door een extern bedrijf. De reële boekhouding van HAWP zal worden geanalyseerd, het samenwerkingsprotocol met de spoeddiensten van de ziekenhuizen zal worden bekeken, en er komt een campagne voor het correcte gebruik van de wachtposten. "Dit is het eindresultaat van drie maanden werk", benadrukt hij. Echte garanties Men zou zich kunnen afvragen of de geneesheren-specialisten niet vergeten werden. "Enkele nomenclatuurkwesties, een raadpleging die verbeterd wordt voor de enen en minder gunstig wordt in andere omstandigheden, de KNO, borstreconstructies,...", somt Dr. de Toeuf vaag op, voordat hij ingaat op de invoering van fundamentele waarborgen."Wanneer er een wetswijziging wordt doorgevoerd of een verandering in de regelgeving van het Riziv, wie ook het initiatief ertoe neemt, die de ereloonsupplementen aantast of de verplichte derdebetalersregeling uitbreidt, wordt het akkoord automatisch verbroken, zonder stemming, zonder vergadering, zonder gezever. Dat is een zekerheid", zegt hij enthousiast.Keuzes die van essentieel belang zijn om een goede naleving van het overleg te waarborgen. Net zoals die andere maatregel die voorziet dat de begroting 2017 in geen geval lager mag zijn dan deze van 2016. Een bestek voor de patiënt Vergeten we niet dat de ziekenfondsen, en dan vooral de Christelijke Mutualiteiten, de ereloonsupplementen hoe dan ook willen aan banden leggen. De sociale partners zullen proberen een systeem uit te werken waarbij de zorgverstrekker de mogelijkheid krijgt hogere erelonen te vragen aan in het ziekenhuis opgenomen patiënten. "Een bestek dat bindend is voor beide partijen. De arts verbindt er zich toe zich aan dit bedrag te houden, als de patiënt het aanvaardt. De patiënt verbindt er zich toe, na aanvaarding, het bedrag te betalen", legt de voorzitter van de BVAS uit.Dat is een principe waar ook Solidaris achter staat: dat ziekenfonds wil dat de patiënt keuzes kan maken met kennis van zaken en achteraf geen onprettige verrassingen krijgt.De komende twee jaar zal de situatie op het terrein beoordeeld worden, moeten taboes bespreekbaar worden en moet er een antwoord komen op de vragen met betrekking tot de vrije bepaling van erelonen. Bedoeling is om op termijn een nieuw systeem uit te werken dat, naast de tarieven binnen de ziekteverzekering, ook richtprijzen geeft waarbij wordt afgestapt van de kamerkeuze als criterium. "Het zal dan gaan om overschrijdingen die toegestaan zijn binnen het akkoord. Aanbevolen, maar niet-verplichte honoraria. En dat systeem zou ook kunnen worden toegepast voor patiënten die verblijven in een tweepersoonskamer", legt dr. de Toeuf uit.Eind 2017 zal een verslag worden opgemaakt want dat vraagt tijd en veronderstelt van de ziekenfondsen "een zekere intellectuele aanpassing, om af te stappen van het gemakkelijke oppositiemodel en tot een constructieve samenwerking te komen", besluit de medisch syndicalist.