Wat voorafging: op 29 december jl. wordt in een programmawet de index voor het jaar 2017 beperkt tot 0,83%.

De artsensyndicaten Bvas, Kartel en AADM hadden eerder in 2016 een gemeenschappelijk persbericht gepleit voor een ontbinding van het akkoord. Door de eenzijdige besparingen van de minister was het vertrouwen volledig weg. Dat het vertrouwen voorheen al wankel was, getuige de moeizame omstandigheden waarin het akkoord in de eerste plaats tot stand is gekomen.

Door Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen, te vragen dat akkoord te ontbinden, houdt Kartel voet bij stuk.

De raad van bestuur van Bvas komt samen op 11 januari. Aan Artsenkrant liet voorzitter dokter Marc Moens al weten "de juridische machine alvast warm [te laten] lopen om de ontbinding van het akkoord 'van rechtswege' in gang te zetten".

Van AADM was er nog geen nieuws, tot nu dus. " Het juridisch advies (van de AADM-juristen, nvdr) was duidelijk: er is maar een heel beperkte kans dat de programmawet 25 december 2016 aanleiding geeft tot ontbinding van het conventieakkoord 2016-2017. Daarenboven zal dit een jarenlange juridische strijd met zich meebrengen."

Een lange juridische procedure die wellicht de aandacht zal afleiden van de echte hervormingen in de gezondheidszorg die voor AADM prioritair zijn en dringend moeten uitgevoerd worden, klinkt het nog.

Het syndicaat verkiest om zijn energie te investeren in het verdere overleg met de regering. "De afgesproken (her)verdeling van de beperkte indexmassa en het (her)waarderen van de intellectuele prestatie is een stap in de richting die wij uitwillen, ook al is deze zeer minimaal gezien het krappe budgettaire kader. AADM wil daarom het nodige krediet blijven geven aan het overleg om dat verder uit te werken."

Met of zonder een akkoord, de publiek beschikbare middelen zullen dezelfde zijn", besluit AADM. "Daar kunnen we niets aan veranderen, maar we kunnen wel proberen om een toekomstgericht en realistisch kader uit te werken dat het rendement van de middelen verhoogt."

Wat voorafging: op 29 december jl. wordt in een programmawet de index voor het jaar 2017 beperkt tot 0,83%. De artsensyndicaten Bvas, Kartel en AADM hadden eerder in 2016 een gemeenschappelijk persbericht gepleit voor een ontbinding van het akkoord. Door de eenzijdige besparingen van de minister was het vertrouwen volledig weg. Dat het vertrouwen voorheen al wankel was, getuige de moeizame omstandigheden waarin het akkoord in de eerste plaats tot stand is gekomen.Door Jo De Cock, voorzitter van de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen, te vragen dat akkoord te ontbinden, houdt Kartel voet bij stuk. De raad van bestuur van Bvas komt samen op 11 januari. Aan Artsenkrant liet voorzitter dokter Marc Moens al weten "de juridische machine alvast warm [te laten] lopen om de ontbinding van het akkoord 'van rechtswege' in gang te zetten".Van AADM was er nog geen nieuws, tot nu dus. " Het juridisch advies (van de AADM-juristen, nvdr) was duidelijk: er is maar een heel beperkte kans dat de programmawet 25 december 2016 aanleiding geeft tot ontbinding van het conventieakkoord 2016-2017. Daarenboven zal dit een jarenlange juridische strijd met zich meebrengen." Een lange juridische procedure die wellicht de aandacht zal afleiden van de echte hervormingen in de gezondheidszorg die voor AADM prioritair zijn en dringend moeten uitgevoerd worden, klinkt het nog.Het syndicaat verkiest om zijn energie te investeren in het verdere overleg met de regering. "De afgesproken (her)verdeling van de beperkte indexmassa en het (her)waarderen van de intellectuele prestatie is een stap in de richting die wij uitwillen, ook al is deze zeer minimaal gezien het krappe budgettaire kader. AADM wil daarom het nodige krediet blijven geven aan het overleg om dat verder uit te werken."Met of zonder een akkoord, de publiek beschikbare middelen zullen dezelfde zijn", besluit AADM. "Daar kunnen we niets aan veranderen, maar we kunnen wel proberen om een toekomstgericht en realistisch kader uit te werken dat het rendement van de middelen verhoogt."