...

De honoraria van artsen worden met 2% verhoogd vanaf 1 februari, inclusief die voor de zorgtrajecten. De index van 2,76% wordt afgetopt. Bij huisartsen gaat dat geld vooral naar 6 miljoen extra voor de wachtposten. Het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2013-2014 is rond. Het werd door alle partners unaniem aanvaard.Zowel Bvas als ASGB claimen een aantal van de bedongen 'toegiften'. Dat het extra geld voor de wachtposten "door de huisartsen zelf betaald wordt", zou maar eenmalig zijn. Dat wordt door beide onderstreept.De Bvas "stelt met genoegen vast dat het overlegmodel tot een beter resultaat heeft geleid dan wat op 11 december 2012 - in afwezigheid van de Bvas-vertegenwoordiging - door sommige collegae aan de minister als aanvaardbaar werd voorgesteld." Het Kartel/ASGB claimt dat heel wat van de winstpunten voor de artsen er zijn gekomen doordat zij zijn blijven onderhandelen.MyCarenetDat de sociale derde betalende nog niet vanaf 1 januari verplicht wordt, wordt zo door beide syndicaten als verdienste opgeëist. Het Kartel staat achter die uitbreiding van de derde betalende, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Voor de Bvas was de uitbreiding een van de principiële redenen om aanvankelijk niet aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.De derde betalende zal pas in werking treden na nog een grondig debat in de Nationale Commissie. MyCarenet moet de administratieve belasting voor de arts verlichten.MyCarenet moet meteen de automatische verlenging van het GMD beschikbaar maken, al blijft de mogelijkheid van een manuele verlenging bestaan.De Bvas stelt dat ze kon verhinderen dat de supplementenregeling ook bij dagopname werd ingevoerd. Belangrijk voor de Bvas was ook dat de opwaardering van de avondraadpleging bij huisartsen tussen 18 en 21 u werd verlengd en met 1 euro werd verhoogd.Specialisten niet gelijkVoor het Kartel/ASGB was een herijking van de prestaties bij specialisten belangrijk. Het is daarom tevreden dat de raadplegingen door neurologen, pneumologen, reumatologen en geriaters met 5% worden verhoogd.De verstrekkingen in de klinische biologie worden geïndexeerd met 1% vanaf 1 februari 2013. Die in de medische beeldvorming, heelkunde en gynaecologie met 1,5%. De honoraria voor dialyse worden niet aangepast. Sommige technische verstrekkingen zullen worden opgewaardeerd.Door een verlenging/vernieuwing van de campagne rond medische beeldvorming moet in 2013 20 miljoen worden bespaard. Lukt dat niet, dan moet een auditanalyse duidelijk maken voor welke betrokken voorschrijvers of verstrekkers correctiemaatregelen zullen gelden.De indexering die artsen deze maand moesten mislopen, zouden ze kunnen recupereren via een eenmalige toeslag. De syndicaten melden ons dat dat gebeurt door een verhoging van het accrediteringsforfait.De volledige tekst van het akkoord is beschikbaar op de website van het Riziv. In de volgende Artsenkrant belichten we uitgebreid de belangrijke punten, en brengen we reacties.