...

Na diverse mutaties en selecties, hebben ze een enigszins merkwaardig enzym kunnen creëren dat fungeert als schaar. Dat enzym is namelijk in staat om een specifieke DNA-sequentie te identificeren en te excideren die correspondeert met het virus van de geïnfecteerde cellen. Bovendien kan het enzym het weggeknipte deel in de cel remodelleren, zonder die te beschadigen. Bij muizen blijkt de techniek voor meer dan 90% doeltreffend. "De hoeveelheid virus werd duidelijk verminderd en was zelfs niet meer opspoorbaar in het bloed", verklaarde prof. Joachim Hauber. De volgende stap zijn klinische studies aan de hand waarvan kan worden uitgemaakt of deze methode even goed werkt bij de mens. Volgens de Dresdense teamleider, prof. Frank Buchholz, zou deze "moleculaire schaar" over een tiental jaar klaar kunnen zijn, in de vorm van gentherapie met eigen cellen van de patiënt. "Je zou patiënten bloed kunnen afnemen en daaruit de stamcellen halen", legde hij uit. "Vervolgens zouden labtechnici het essentiële enzym in de stamcellen kunnen inbrengen en zo het DNA wijzigen. Daarna zou je die cellen weer kunnen injecteren in de patiënt." In theorie gaan die gewijzigde en hiv-geïmmuniseerde cellen zich vermenigvuldigen en halen ze het hiv uit de geïnfecteerde cellen, waardoor die weer normaal kunnen functioneren. (referentie: The Local, 18 december 2013)