...

Twee recente ontwikkelingen versterken die zienswijze nog. Vorsers van de faculteit geneeskunde van de Universiteit van São Paulo hebben net aangekondigd dat een vaccin tegen hiv dat ze hebben ontwikkeld en gepatenteerd, nog voor het einde van het jaar uitgetest zal worden bij apen. De wetenschappers denken dat het immunologische agens HIVBr18 de virale belasting op een voldoende laag niveau zal kunnen houden om te verhinderen dat geïnfecteerde patiënten een immunodeficiëntie ontwikkelen en het virus overdragen. Voorts heeft de Braziliaanse minister van Volksgezondheid meegedeeld dat hij de verkoop van snelle speekseltests om hiv te diagnosticeren vanaf februari in de apotheek zal toestaan. De test zal ongeveer drie euro kosten. Daarmee wil de Braziliaanse overheid bewerkstelligen dat seropositieve patiënten sneller worden behandeld en wil ze het besmettingsrisico verlagen met 96%. Ze heeft bovendien beloofd dat alle volwassenen met aids antiretrovirale middelen zullen krijgen, ook volwassenen bij wie het immuunsysteem nog niet is aangetast. (referentie: bulletins-électroniques.com van 01/10/2013 en communiqué van het AFP van 2 december 2013)