...

De relatie tussen AHT en lage HDL-C blijkt meer uitgesproken te zijn bij oudere volwassenen. M.E. (referentie: Odden MC et al. Annals of Epidemiology. 2013;23:106)