...

Gisteren meldde het kabinet van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen dat het bevolkingsonderzoek op dikkedarmkanker een goede start had genomen. Maar 'Het Nieuwsblad' kwam er intussen achter dat 700 mensen een verkeerde brief hadden gekregen. Daarin werd gemeld dat de test (op occult bloed) positief was, en dat ze zich verder moesten laten onderzoeken om dikkedarmkanker uit te sluiten. De brief wees er op dat, bij een positieve uitslag, het maar in een op de tien gevallen om kanker gaat.Manuele handeling Dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing, vertelt aan Artsenkrant dat de verzending door een vergissing tot stand werd gebracht bij een manuele handeling: verkeerde bestanden werden aan elkaar gekoppeld. Dat gebeurde buiten het systeem om en ontsnapte daardoor aan de ingestelde controles. "Dat zal voortaan niet meer kunnen gebeuren", verzekert hij.De brief met de foutieve melding vertrok voordat het systeem een brief met de correcte informatie verstuurde. Toen het Centrum de fout opmerkte, heeft het meteen gereageerd om de betrokkenen te verwittigen dat er een foutief bericht vertrokken was en om zich daarvoor te excuseren. "Een aantal mensen werd zelfs telefonisch bereikt voordat ze de per vergissing verstuurde brief ontvingen", stelt dr. Martens.Een lezer van Artsenkrant merkte inderdaad op dat hij drie brieven ontving: de foutieve brief, dan de brief met excuses en, ten slotte, de correcte brief. Hij kreeg ook een telefoontje van het Centrum om hem van de vergissing op de hoogte te brengen. "Tussen de misleidende brief en de rechtzetting zat maar 24 uur", vertelt hij.Huisartsen kregen wel meteen het correcte bericht, zowel elektronisch als per brief. "Omdat de eerste brief buiten het systeem om werd verstuurd, kon die ook eerder vertrekken dan het bericht naar de artsen - dat is normaal gezien uitgesloten", onderstreept dr. MartensNodeloze onrust en imagoschade Het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Centrum voor Kankeropsporing stuurden ondertussen een persbericht rond om zich te excuseren voor de pijnlijke vergissing. Ze onderstrepen dat, ondanks de gemaakte fout, dikkedarmkankerscreening waardevol blijft.Dr Martens betreurt tegenover Artsenkrant dat zoveel mensen nodeloos ongerust werden gemaakt. Hij zou het ook spijtig vinden als door de opgelopen imagoschade mensen zich misschien laten weerhouden om aan het onderzoek deel te nemen.Het systeem werd extra beveiligd om de risico's bij de soms noodzakelijke manuele interventies te beperken. Er werd ook een extra filter ingesteld om te voorkomen dat een mailing nog buiten de ingestelde controles om zou kunnen gebeuren.