...

De onderzoekers, o.a. van Nivel en Radboudumc, bestudeerden in totaal 2.028 patiëntveiligheidsincidenten die gerapporteerd werden op tien spoedafdelingen, 10 interne geneeskundeafdelingen en 10 chirurgie-afdelingen in 20 ziekenhuizen in Nederland. Meer dan de helft van de fouten had gevolgen voor de patiënt, zoals een langer ziekenhuisverblijf of langere wachttijd. Een klein aantal daarvan veroorzaakte uiteindelijk schade voor de patiënt.Er werden significante verschillen gevonden in incidenttypes en -oorzaken tussen afdelingen. Spoedafdelingen rapporteerden meer fouten die te maken hebben met samenwerking, terwijl chirurgische en interne geneeskundeafdelingen meer fouten maakten tegen medicatiegebruik. Deze verschillen in de aard van incidenten impliceren volgens de auteurs dat ziekenhuizen om de patiëntveiligheid te verhogen meer gebaat zijn met incidentregistratiesystemen per afdeling, omdat ze zo meer inzicht krijgen in lokale incidentpatronen. Op die manier kunnen ze ook makkelijker prioriteiten stellen in verbeteringsacties dan in een ziekenhuisbreed foutmeldingssysteem.