...

De rechtbank van Kortrijk wees de afwerking op 30 juni toe aan de tijdelijke vereniging van aannemers 'THV groeninge 2016'. Daarin zijn onder meer de aannemers vertegenwoordigd die ook al de ruwbouw voor hun rekening namen. Daarmee is de continuïteit verzekerd.Het kortgeding kwam er nadat een niet-weerhouden bieder de toewijzing en de procedure had aangevochten. De rechtbank bevestigde echter de keuze en gevolgde procedure van az groeninge.Het contract heeft een waarde van 119 miljoen euro. De Vlaamse gemeenschap financiert daarvan het grootste deel. In een perscommuniqué laat het ziekenhuis weten dat "dankzij een doorgedreven besparingsronde en een gunstige prijsevolutie op de bouwmarkt" de nieuwbouw in totaal 37 miljoen minder zal kosten dan oorspronkelijk geraamd.Wegenwerken De werken kunnen nu dus zoals gepland starten op 1 september. Meteen zit men ook op schema om ze te beëindigen na de zomervakantie van 2016. Op dat moment start de verhuisoperatie van de campussen Loofstraat, Vercruysselaan en een deel van de campus Reepkaai naar de nieuwe campus Kennedylaan.Wel toont az groeninge zich tot slot nog bezorgd over de timing van de openbare wegenwerken aan de President Kennedylaan. "Het dossier moet in een stroomversnelling komen zodat de wegenwerken afgerond zijn tegen midden 2016," zo luidt het in de persmededeling.