...

"Kanker was gedurende eeuwen synoniem van pijnlijk versneld overlijden. Maar de belangrijke vooruitgang in diagnose en behandeling heeft ervoor gezorgd dat deze zienswijze volkomen achterhaald is", zegt Prof. Jean-Pierre Tricot, voorzitter van de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen (KARVA) die de GDA naar jaarlijkse gewoonte organiseert. "Het KARVA-bestuur, dat sedert zijn oprichting bekommerd is om een adequate bijscholing van medici en paramedici, was derhalve de mening toegedaan dat oncologie een uitgelezen thema zou zijn voor de GDA 2011." Veelzijdig programma Christel De Pooter, radiotherapeut/oncoloog en huisarts Ivan Leunckens, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de GDA 2011, zijn er perfect in geslaagd een veelzijdig programma voor te stellen waarin zowel huisartsen, specialisten als paramedici hun gading zullen vinden, op wetenschappelijk maar ook op sociaal vlak: ontmoetingen met collega's, met eminente sprekers, met vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven... Ook zij wijzen erop dat we kanker niet langer als een acute ziekte maar als een chronische aandoening moeten beschouwen, dat de behandeling er helemaal anders uitziet dan jaren geleden, en dat deze nieuwe aanpak een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is geworden van huisartsen, specialisten en paramedici. Goede omkadering, snelle retegratie, follow-up en management van laattijdige toxiciteit ten gevolge van de behandeling worden uitermate belangrijk voor elke patit, terwijl preventie, screening en vooral sensibilisering van de bevolking primordiaal blijven. Deze Geneeskundige Dagen 2011 staan stil bij al deze aspecten. Ze willen onder meer het accent leggen op de belangrijke taak van de eerste lijn, zowel in preventie en screening als bij therapie en follow-up van patiten. Tijdens de academische zitting op donderdagavond ligt het accent op preventie, met de resultaten van het Antwerpse proefproject darmkankerscreening, en op nieuwe behandelingsmodaliteiten van de patit met kanker. Update op n dag Totaal nieuw is het postgraduaat op vrijdag, speciaal gericht op de eerste lijn. In vier sessies worden preventie en vroegdiagnose, doelgerichte therapie, locoregionale controle en follow-up en laattijdige toxiciteit behandeld. "Het doel is om op een zeer kernachtige en gestructureerde manier alle aspecten van de meest voorkomende kankers te bespreken. Een volledige update van kanker op n dag", aldus de organisatoren. Bijkomend vinden op vrijdag en zaterdag meerdere specifieke symposia plaats voor medici en paramedici. Tot slot zijn er ook de socio-culturele activiteiten.De GDA 2011 vinden plaats op 15, 16 en 17 september. Meer info vindt u op de website van de Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen.