...

Het is beter om een diagnose of andere klinische gegevens in het elektronisch medisch dossier vast te leggen met een bepaalde indexcode dan met vrije tekst. In vrije tekst kan er heel wat variatie ontstaan: diabetes, ouderdomsdiabetes, diab. mell., suikerziekte, type 2-diabetes,... Een coderingssysteem maakt een gegeven direct herkenbaar voor het systeem. Een zoekopdracht als 'geef me alle patiten uit de praktijk met...' kan dan in een oogwenk gebeuren.De Leuvense studenten kregen van hun stageleider de opdracht alle type 2-diabetespatiten te identificeren in 43 huisartsenpraktijken. Een eerste vaststelling was dat in die huisartsenpraktijken zeven verschillende emd-systemen werden gebruikt. Met maar een systeem was het mogelijk de opdracht direct uit te voeren. In vier systemen bleek het een echt monnikenwerk om de opdracht tot een goed einde te brengen.Een selectie op de geneesmiddelenklasse 'antidiabetica' was bijvoorbeeld ook niet in alle pakketten mogelijk. Er moest dan manueel gezocht worden op de namen van alle medicijnen in deze klasse. Een zelfde probleem rees bij het opzoeken van laboratoriumresultaten.Vaak wordt beweerd dat artsen bestaande mogelijkheden om te 'coderen' niet gebruiken. Maar volgens de studenten is het al te gemakkelijk om dat op de artsen af te wentelen. Gecodeerd registreren moet snel en eenvoudig kunnen. Het vraagt in de huidige pakketten te veel handelingen, of de code is gewoonweg onvindbaar.De voordelen die coderen biedt zijn nochtans erg belangrijk, vinden de afstuderende huisartsen. De arts kan een 'audit' uitvoeren op de dossiers, bijvoorbeeld om de vaccinatiegraad voor influenza in de praktijkpopulatie te meten. Hij kan dan gepaste maatregelen nemen. Door te coderen kun je het emd bovendien ook heel makkelijk aanwenden voor epidemiologisch onderzoek. En dankzij coderen zou je de huisarts belangrijke feedback kunnen bezorgen.We leven in het digitale tijdperk. De huisarts zou tijdens een huisbezoek vlot de gegevens in het patitendossier moeten kunnen consulteren via de smartphone. Administratieve klussen zouden veel sneller afgerond kunnen worden, want de nodige gegevens zitten in principe al in het emd. Maar om de theoretische voordelen van het emd ook in werkelijkheid om te zetten, moeten alle betrokkenen een grotere inspanning leveren - dat vinden de Leuvense eindejaars.