...

Minister Onkelinx mag dan wel geen voorstander zijn van een wettelijk 'wegblijftarief' als een patiënt niet komt opdagen, in de tandheelkundige middens is men al langer vertrouwd met deze problematiek.In de vorige Artsenkrant (AK 2227) kon u lezen dat de minister van mening is dat de meeste patiënten hun afspraak bij de dokter wél nakomen. Onkelinx: "Ik vind dan ook niet dat er voor de uitzonderingssituatie waarin een patiënt zijn afspraak niet nakomt, in een bijkomende regel moet worden voorzien." Zelf ziet ze meer mogelijkheden in een preventieve benadering van het probleem.Burgerlijke rechtbankOok tandartsen zien met lede ogen aan hoe patiënten zonder verwittiging een afspraak niet nakomen. Met de steun van de grootste Vlaamse beroepsvereniging voor tandartsen, het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT), kon een Antwerpse tandarts twee jaar geleden voor de burgerlijke rechtbank zijn gram halen bij een patiënt die vier keer niet kwam opdagen. De tandarts eiste 7.710 euro, de rechter kende hem 720 euro toe. Meteen een precedent voor andere, nog lopende zaken.Uitvoerend VVT-directeur Stefaan Hanson heeft zijn bedenkingen bij de discussie: "Het maken van een afspraak is een mondeling contract tussen twee partijen, tussen de (tand)arts en de patiënt. En wie zijn afspraak niet nakomt zonder te verwittigen, kan hiervoor door een burgerlijke rechtbank worden veroordeeld. De discussie rond het 'wegblijftarief' valt volgens mij buiten het kader van de ziekteverzekering."De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) van haar kant gelooft niet in het verwittigen van patiënten per sms of e-mail: "Tandartsen hebben wel wat beters te doen. Een 'verloren uur' van een tandarts bedraagt ongeveer 200 euro en het is nog maar de vraag hoe de tandarts zijn schadevergoeding zal krijgen. Enkel de rechtspraak is ons blijkbaar genegen", aldus voorzitter Guido Lysens.