...

Vanaf nu moet in ons land een werknemer niet altijd nog een ziektebriefje kunnen voorleggen voor één dag ziekteverzuim.Maar vanaf meer dan drie keer een afwezigheid van één dag wegens ziekte moet de werknemer wel weer een doktersbriefje kunnen voorleggen. En ook wanneer iemand voor langer dan één dag wegens ziekte thuis blijft, moet hij daarvoor een briefje voorleggen van de huisarts.De werknemer moet zijn eerste dag afwezigheid wel aan de werkgever melden en moet aangeven waar de werkgever hem kan bereiken.Bedrijven met niet meer dan 50 werknemers kunnen bovendien van de wet afwijken door middel van een collectieve overeenkomst, of een aanpassing van het arbeidsreglement.Dezelfde wet met 'diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid' legt daarnaast een nieuwe procedure vast voor ontslag wegens medische overmacht.De nieuwe procedure koppelt dit ontslag los van het doorlopen van een reïntegratietraject - al is dit ontslag pas mogelijk na negen maanden arbeidsongeschiktheid wanneer er op dat moment geen reïntegratietraject lopende is.