Op 15 mei jl. nam de Vlaamse ministerraad de volgende beslissing i.v.m. de hervorming Impulsfonds huisartsengeneeskunde, op voorstel van minister Beke: "De Vlaamse Regering past de regelgeving over het Impulsfonds huisartsengeneeskunde aan om de afgesproken besparingen uit het Regeerakkoord mogelijk te maken. Ze keurt daarvoor principieel het besluit goed dat het koninklijk besluit van 23 maart 2012 wijzigt over de oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde. Principes in dit wijzigingsbesluit zijn onder meer het respecteren van de initiële besparingsdoelstelling op het Impulsfonds, de afschaffing van de vestigingspremie vanaf 1 juli 2020, geen besparing telesecretariaat en loonsubsidies, en een besparing van 6% realiseren op de ondersteuningspremie voor de steunpunten. Er is een overgangsregeling voorzien voor de vestigingspremie tot 30/06/2020.

Door de vestigingspremie af te schaffen blijft er een marge over om in 2020 via ad hoc financiering in te zetten voor het uitbouwen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met als finale doelstelling het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken en hierdoor de zorgcapaciteit te verhogen. De persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag zal hierdoor in de toekomst minder geconfronteerd worden met 'patiëntenstoppen' in de huisartsenpraktijk. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State."

De enige hoop die ik hierin lees, is dat dit voorstel nog naar de Raad van State moet. Beseffen de Vlaamse ministers wel goed dat dit voornamelijk gaat over artsen die na zeven jaar basisopleiding, twee jaar gewerkt en opleiding gevolgd hebben, en dit in een onvolledig statuut als huisarts in opleiding? Met ontbreken van volwaardige rechten qua pensioenopbouw etc.?

Beseffen de Vlaamse ministers goed dat het hier om diezelfde artsen gaat die tijdens de piek van de covid-19-epidemie op het terrein zeer sterk ingeschakeld werden in de triagecentra in de eerste lijn, om de ziekenhuizen mee recht te houden? Dat het diezelfde artsen zijn die meeschreven aan de protocols van de triagecentra omdat er geen draaiboeken kwamen van de Vlaamse of federale overheid?

Beseffen de Vlaamse ministers goed dat het diezelfde artsen zijn die op sommige scholen in de bres sprongen omdat deze in de periode van noodopvang nauwelijks geïnformeerd werden door het CLB of de arbeidsgeneesheren? De scholen zijn niet heropend op 15 mei, de scholen zijn steeds open geweest. Ook de noodopvang die de scholen organiseerden, verdiende in het begin de aandacht van het kabinet Beke en kabinet Weyts. Je kan niet verwachten van leerkrachten dat zij plots experts zijn in hygiëne. Zij hebben hiervoor coaching nodig, en wie was hiervoor verantwoordelijk?

Beseffen de Vlaamse ministers goed dat het diezelfde artsen zijn die er twee jaar geleden bewust voor kozen om in de eerste lijn te werken, momenteel al een praktijk aan het zetten zijn of contracten tekenden om in een nieuwe praktijk in te stappen? Deze contracten zijn reeds onderhandeld, er werden reeds leningen afgesloten bij de bank.

Is er nu echt niemand in de Vlaamse ministerraad die voeling heeft met de eerste lijn?

Bovenstaande beslissing over zes weken laten ingaan is een slag in ons gezicht.

Het zijn de huisartsen die indirect getroffen worden door de stroeve afhandeling van het dossier van de eerstelijnszones. Daarnaast heerst er onzekerheid bij het personeel dat de voorbije periode het beste van zichzelf gaf om ons te ondersteunen.

Het zijn de huisartsen die via het federale niveau de voorbije jaren besparingen gevoeld hebben op verschillende manieren. Zij moeten nog steeds werken met IT-systemen van de overheid waarbij er regelmatig pannes zijn, systemen die anno 2020 in de privésector al lang het label 'onvoldoende' zouden gekregen hebben.

Is er nu echt niemand in de Vlaamse ministerraad die soms eens een babbel doet met een jonge huisarts? Niemand die contact houdt met zijn eigen huisarts? Niemand die voeling heeft met de eerste lijn van de gezondheidszorg? Het wordt steeds moeilijker om de milde houding tegenover de overheid te behouden. Het begint er dag na dag meer op te lijken dat ons optimisme eerder naïviteit zal blijken.

Op 15 mei jl. nam de Vlaamse ministerraad de volgende beslissing i.v.m. de hervorming Impulsfonds huisartsengeneeskunde, op voorstel van minister Beke: "De Vlaamse Regering past de regelgeving over het Impulsfonds huisartsengeneeskunde aan om de afgesproken besparingen uit het Regeerakkoord mogelijk te maken. Ze keurt daarvoor principieel het besluit goed dat het koninklijk besluit van 23 maart 2012 wijzigt over de oprichting van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde. Principes in dit wijzigingsbesluit zijn onder meer het respecteren van de initiële besparingsdoelstelling op het Impulsfonds, de afschaffing van de vestigingspremie vanaf 1 juli 2020, geen besparing telesecretariaat en loonsubsidies, en een besparing van 6% realiseren op de ondersteuningspremie voor de steunpunten. Er is een overgangsregeling voorzien voor de vestigingspremie tot 30/06/2020. Door de vestigingspremie af te schaffen blijft er een marge over om in 2020 via ad hoc financiering in te zetten voor het uitbouwen van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met als finale doelstelling het huisartsenberoep aantrekkelijker te maken en hierdoor de zorgcapaciteit te verhogen. De persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag zal hierdoor in de toekomst minder geconfronteerd worden met 'patiëntenstoppen' in de huisartsenpraktijk. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State."De enige hoop die ik hierin lees, is dat dit voorstel nog naar de Raad van State moet. Beseffen de Vlaamse ministers wel goed dat dit voornamelijk gaat over artsen die na zeven jaar basisopleiding, twee jaar gewerkt en opleiding gevolgd hebben, en dit in een onvolledig statuut als huisarts in opleiding? Met ontbreken van volwaardige rechten qua pensioenopbouw etc.?Beseffen de Vlaamse ministers goed dat het hier om diezelfde artsen gaat die tijdens de piek van de covid-19-epidemie op het terrein zeer sterk ingeschakeld werden in de triagecentra in de eerste lijn, om de ziekenhuizen mee recht te houden? Dat het diezelfde artsen zijn die meeschreven aan de protocols van de triagecentra omdat er geen draaiboeken kwamen van de Vlaamse of federale overheid?Beseffen de Vlaamse ministers goed dat het diezelfde artsen zijn die op sommige scholen in de bres sprongen omdat deze in de periode van noodopvang nauwelijks geïnformeerd werden door het CLB of de arbeidsgeneesheren? De scholen zijn niet heropend op 15 mei, de scholen zijn steeds open geweest. Ook de noodopvang die de scholen organiseerden, verdiende in het begin de aandacht van het kabinet Beke en kabinet Weyts. Je kan niet verwachten van leerkrachten dat zij plots experts zijn in hygiëne. Zij hebben hiervoor coaching nodig, en wie was hiervoor verantwoordelijk?Beseffen de Vlaamse ministers goed dat het diezelfde artsen zijn die er twee jaar geleden bewust voor kozen om in de eerste lijn te werken, momenteel al een praktijk aan het zetten zijn of contracten tekenden om in een nieuwe praktijk in te stappen? Deze contracten zijn reeds onderhandeld, er werden reeds leningen afgesloten bij de bank. Bovenstaande beslissing over zes weken laten ingaan is een slag in ons gezicht. Het zijn de huisartsen die indirect getroffen worden door de stroeve afhandeling van het dossier van de eerstelijnszones. Daarnaast heerst er onzekerheid bij het personeel dat de voorbije periode het beste van zichzelf gaf om ons te ondersteunen.Het zijn de huisartsen die via het federale niveau de voorbije jaren besparingen gevoeld hebben op verschillende manieren. Zij moeten nog steeds werken met IT-systemen van de overheid waarbij er regelmatig pannes zijn, systemen die anno 2020 in de privésector al lang het label 'onvoldoende' zouden gekregen hebben.Is er nu echt niemand in de Vlaamse ministerraad die soms eens een babbel doet met een jonge huisarts? Niemand die contact houdt met zijn eigen huisarts? Niemand die voeling heeft met de eerste lijn van de gezondheidszorg? Het wordt steeds moeilijker om de milde houding tegenover de overheid te behouden. Het begint er dag na dag meer op te lijken dat ons optimisme eerder naïviteit zal blijken.