...

"Behalve voor artsen aan het begin van hun carrière of die gewettigd arbeidsongeschikt zijn, zullen de artsen waarvan de Riziv-terugbetalingen minder dan 12.500 euro bedragen geen recht meer hebben op het sociaal statuut en diegenen waarvan de desbetreffende terugbetalingen zich tussen 12.500 en 25.000 euro situeren nog slechts recht hebben op het sociaal statuut van de partieel geconventioneerde, op voorwaarde dat ze zelf voor hun volledige activiteit geconventioneerd zijn."Dat er komaf wordt gemaakt met de onrechtmatige toekenning van het sociaal statuut aan onder meer de raadgevend artsen van ziekenfondsen, mag niet als voorwendsel worden gebruikt om de zwakkeren van het medisch korps hun sociale voordelen te ontzeggen, stelt de Bvas.Het syndicaat vindt dat artsen die de drempel niet halen, automatisch als gedeconventioneerd moeten worden geregistreerd. Ze kunnen dan zelf hun tarieven bepalen."Dat is ongetwijfeld niet wat de ziekenfondsen wilden bekomen, maar het is wel het logische gevolg van deze absurde beslissing", besluit de Bvas.