...

De adviserend geneesheren vergezellen hun aanvraag van een verklaring op eer, waarin ze aangeven dat ze tot de conventie toetreden. Dat zijn dus valse verklaringen, aangezien ze voltijds als bediende werken voor een ziekenfonds, en daarnaast geen medische praktijk hebben. Dat is overigens verboden gezien hun statuut. Enkel research of onderwijs zijn toegelaten als bijkomende activiteit.In een schriftelijk antwoord aan Capoen erkent minister van Volksgezondheid Maggie De Block het probleem en bevestigt ze dat dit soort aanvragen in het verleden werden ingediend. Van de 335 adviserend geneesheren die bij het Riziv bekend zijn, hebben er 47 vorig jaar en in 2013 een aanvraag ingediend.Met andere woorden: enkele tientallen adviserend geneesheren trachten al jarenlang illegaal het sociaal statuut op te strijken. Het gaat om een bedrag van zo'n 175.000 euro per jaar. Vraag is of ook andere dokters die geen medische praktijk mogen voeren van deze mogelijkheid profiteren. Denk maar aan artsen met een ambtenarenstatuut bij het Riziv of de FOD Volksgezondheid.Sinds 2014 moeten artsen wel een minimale activiteit kunnen aantonen om van het sociaal statuut te kunnen genieten. En de controle wordt verstrengd om dit soort toestanden in de toekomst te vermijden. De problematiek blijft alleszins actueel: Riziv-baas Jo De Cock heeft de zaak geagendeerd voor de medicomut van aanstaande maandag.