...

Uit de telefonische enquête blijkt dat de bekendheid nog beter kan, vooral in Vlaams-Brabant. De bekendheid en het toekomstig gebruik liggen daar het laagst. In Oost-Vlaanderen zijn de cijfers het hoogst: 34% van de ondervraagde huisartsen is er vertrouwd met de hulplijn. Antwerpen staat op de tweede plaats (28%) en telt het hoogste aantal gebruikers.Opvallend is ook dat oudere artsen (tussen 51 en 65 jaar) het voorbije jaar meer contact opnamen met ASPHA. Jonge artsen staan er zeker voor open, maar hadden de lijn minder vaak gecontacteerd. Zij gaven wel aan dat in de toekomst zeker te doen.TevredenheidArtsen die de hulplijn contacteren, zijn erg te spreken over het initiatief. Ze vinden ASPHA een meerwaarde en gemakkelijk in gebruik. De 24 artsen die zeker geen gebruik zouden maken van de hulplijn, vinden dat ze zelf genoeg ervaring hebben om patiënten met suïcidegedachten te helpen. Zij verwijzen ook liever meteen door naar een ziekenhuis.Het Centrum voor Preventie en Zelfdoding (CPZ) is tevreden over de bekendheidsresultaten, maar wil wel promotie blijven voeren. Vooral van een actie gericht op jonge artsen verwacht het CPZ veel effect. Op welke manier dat zal gebeuren, is nog koffiedik kijken. Ook om misverstanden als 'praten werkt toch niet' en 'ik heb enkel oudere patiënten en die zijn niet suïcidaal' uit de wereld te helpen, is er een belangrijke rol weggelegd voor sensibilisering. De huisarts is immers vaak de eerste hulpverlener die patiënten met zelfdodingsgedachten contacteren.Verder polste de enquête nog naar de manier waarop huisartsen ASPHA leerden kennen. Het antwoord moesten de artsen echter schuldig blijven: een vierde van de respondenten herinnerde zich dat niet meer. De medische pers bleek wel goed voor 15%. Wachten op het eindrapportHet (CPZ) voerde de telefonische enquête uit bij 708 Vlaamse huisartsen, zes op de tien artsen namen deel.Het onderzoek maakt deel uit van een groot eindrapport dat in het voorjaar verschijnt en is dus slechts een weerslag van een bepaald aspect. Harde conclusies kan men hier dan ook niet uit trekken. Daarvoor is het wachten op het eindrapport, dat na goedkeuring van de Vlaamse overheid verschijnt.In 2012 blijft het ASPHA gewoon bestaan, hoewel het Ministerieel besluit eind 2011 eindigt.Het tussentijds rapport kan u alvast nalezen op de website van Aspha.