...

In Vlaanderen en het Brusselse Gewest wonen momenteel zo'n 141.000 mensen met dementie, volgens recente prognoses zal dat aantal oplopen tot 283.000 in 2070. Een vooruitzicht dat tot actie noopt, stelt minister van Welzijn Wouter Beke in een persbericht dat maandag verscheen. Zijn nieuwe dementieplan focust op de typische Vlaamse bevoegdheden zoals onder meer preventie, mantelzorgondersteuning en het optimaliseren van de kwaliteit van zorg, zowel in de thuisomgeving als in de woonzorgcentra."Een kwaliteitsvolle opleiding van (toekomstige) zorgverleners en vrijwilligers is de basis van kwaliteitsvolle dementiezorg", zo staat in het nieuwe, derde Dementieplan van de minister. Het richt zich op de komende vijf jaar. Het vorige plan liep van 2016 tot 2019.De minister wil onder andere bij huisartsen de kennis rond (jong)dementie verhogen. "Op deze manier hopen we de kwaliteit van zorg te verhogen en de tijd tussen eerste symptomen en diagnose te reduceren."Concreet wil hij dit bekomen door de introductie van 'referentieartsen dementie'. Dat is een huisarts, ouderenpsychiater, geriater of neuroloog die advies geeft aan collega-(huis)artsen die vragen hebben over patiënten met dementie en goede dementiezorg. In De Standaard vergeleek Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel de nieuwe 'functie' met de huisartsen die deel uitmaken van de palliatieve equipes.Volgens de beschrijving in het dementieplan draagt de referentiearts "zijn expertise in dementie actief uit en brengt verbindingen tussen organisaties tot stand, zoals de relatie met de eerstelijnszone en ziekenhuisnetwerken". Nog volgens het plan kan de referentiearts dementie "tevens een grote rol spelen" in de ondersteuning van de CRA's in de regio, bv. bij het management van het antipsychoticabeleid, en interferentie bij polyfarmacie. Samengevat is het de bedoeling dat hij een aanspreekpunt is voor (huis)artsen in de eerstelijnszone, "bijvoorbeeld bij complexe casuïstiek of differentiaaldiagnostiek".Het ontwikkelen van een kader voor de inzet van referentie-artsen zal volgens het dementieplan ook bijdragen tot een kwalitatieve zorg voor personen met dementie thuis en toeleiding naar een gepast zorgaanbod. Vandaag wonen zo'n zeven op de tien personen met dementie thuis.RichtlijnEen andere actie die de minister aankondigt onder de noemer 'kennis verhogen' is de (verdere) bekendmaking van de richtlijn 'diagnostiek van dementie in de huisartsenpraktijk'. Samen met enkele collega-huisartsen en het Expertisecentrum Dementie hielp dr. Marlies De Brandt, die eerder deze maand overleed, deze richtlijn uittekenen. De richtlijn is bedoeld als 'draaiboek' om de huisarts te begeleiden in dit diagnostisch proces. Ze is goedgekeurd door CEBAM en terug te vinden op ebpracticenet. "Maar het is ook belangrijk dat andere zorgverleners zoals thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten enz. op de hoogte zijn van de risicofactoren en signalen van dementie", benadrukt het plan. "Ook zij komen immers in aanraking met dementie. Bij het vermoeden hiervan is doorverwijzing naar de huisarts nodig", klinkt het.