...

Dat besluit dokter Evelien Byloos in haar masterproef huisartsgeneeskunde met als promotor Prof. Marc Van Ranst.Byloos wilde nagaan welke rol de huisarts speelde in de A/H1N1 vaccinatiecampagne 2009 en wat diens functie is bij het informeren en motiveren tot vaccinatie. Ze includeerde 485 patiten uit een duopraktijk in Begijnendijk. 465 daarvan vulden een vragenlijst in over hun motivatie, bron van informatie en eventuele nevenwerkingen van het vaccin. Anderen beschermen Voor 71% van de deelnemers is de televisie de belangrijkste informatiebron over de Mexicaanse griep. Op de tweede plaats komt de huisarts (68%). Verder vermelden de patiten de radio, de krant, vrienden, collega's en familie, het internet, werk en directie en de specialist (1%).Meer dan zes op de tien (64%) van de patiten laten zich vaccineren omdat hun huisarts hen dat heeft aangeraden. Zowat de helft wil anderen beschermen door zich te laten vaccineren. 38% van de patiten stemmen in met vaccinatie uit angst voor mogelijke gevolgen van het griepvirus. Een derde van de deelnemers vermeldt ook de invloed van de media op hun motivatie. De televisie staat daarbij op kop. 16% wil door vaccinatie werkverzuim vermijden. Voor amper 15% geeft het advies van een specialist de doorslag.Daadkracht Promotor Marc Van Ranst is opgetogen over de aanpak van de huisartsen. "Onze Vlaamse huisartsen spelen, zowel voor seizoensgriepvaccinatie als voor de pandemische griepvaccinatie, een sleutelrol om patiten te motiveren om zich te laten inenten. Ook de constructieve manier waarop ze de massavaccinatiecampagne van de risicogroepen hebben kunnen organiseren getuigde van de daadkracht van onze eerstelijnsgezondheidszorg."