...

Het geboortecijfer was driemaal hoger bij meisjes met een bipolaire stoornis, schizofrenie of een depressie. De studie bewijst niet dat er een direct verband bestaat tussen de geestelijke gezondheid en zwangerschap bij adolescente meisjes. Simone Vigod, psychiater en eerste auteur van de studie, schuift evenwel een verklaring naar voren: "Een laag sociaal niveau, leven in een landelijk gebied, onvoldoende zelfachting, impulsiviteit, misbruik van alcohol en drugs en reeds een kind hebben zijn allemaal risicofactoren voor een zwangerschap tijdens de adolescentie. Meisjes met geestesstoornissen vertonen allicht vaker dergelijke sociale problemen en persoonlijkheidsstoornissen." De Canadese specialiste betreurt dat de meeste ontwikkelde landen onvoldoende rekening houden met de problematiek van geestesziekten en benadrukt het belang van speciale programma's voor zwangerschapspreventie voor de meest vatbare adolescente meisjes. (referentie: Pediatrics, 10 februari 2014, DOI: 10.1542/peds.2013-1761)