...

Heel wat collega's reageerden al op de oproep van Artsenkrant naar getuigenissen over de 'Bf-oorlog'. Aan straffe verhalen geen tekort, zo blijkt eens te meer.Een huisarts uit de Westhoek beschrijft een mooi staaltje van administratieve onzin, zoals hij het zelf noemt. Hij zet de feiten op een rijtje. "Sinds 2002 neemt mijn patiënte Evista, wegens door botdensitometrie bewezen osteoporose. In oktober 2008 wordt overgeschakeld op Fosavance (met goedkeuring van het ziekenfonds), wegens het bereiken van de leeftijd van 70 jaar en de superieure bewijzen van bisfosfonaten vanaf die leeftijd ten opzichte van SERMs."Enkele maanden later, in april 2009, volgt alweer een overschakeling (opnieuw met goedkeuring van het ziekenfonds, benadrukt de dokter) op Aclasta, wegens intolerantie voor Fosavance. "In augustus 2009 stuurt het ziekenfonds ongevraagd een verlenging van goedkeuring op voor vijf jaar, voor een geneesmiddel dat de patiënte op dat moment dus al geruime tijd niet meer inneemt, nl. Fosavance. Blijkbaar speelt het argument dat een gelijktijdige tegemoetkoming voor Aclasta en Fosavance niet mogelijk is, op dat ogenblik niet."En dan komt de klap op de vuurpijl: "Wanneer ik een verlenging vraag voor Aclasta kan dat niet, wegens reeds ongevraagd gegeven voor Fosavance!"Gelukkig is de echtgenoot van de patiënte in kwestie een soortement boekhouder als het op papieren aankomt, en heeft hij zelfs die nutteloze goedkeuring voor Fosavance bijgehouden, zodat we die zoals gevraagd ook nog kunnen terugsturen, gaat de huisarts verder. "Ik vrees echter in de toekomst bij andere patiënten minder geluk te hebben." 'Hoe bewijs je dat een patiënt rookt?'Dokter K.A. uit Bottelare kreeg enkele maanden geleden een aanvraag voor de terugbetaling van Champix teruggestuurd. "Ik moest de bewijsstukken indienen die aantonen dat de patiënt aan de voorwaarden voor terugbetaling voldoet. De voorwaarde is uiteraard dat de patiënt rookt, maar hoe bewijs je dat?"De huisarts belde dan maar naar het ziekenfonds voor meer uitleg. "De dame aan de telefoon wist ook niet goed wat zeggen. De dag nadien belde ze me terug met de mededeling dat ik het bewijs moest opsturen dat de patiënt de eerste dosis Champix wel degelijk was gaan halen in de apotheek..."Hebt u zelf al uw portie Bf-miserie meegemaakt? Laat het ons weten. Stuur uw gestoffeerde relaas - liefst met documenten ter staving - naar ak@actuamedica.be. We nemen uw getuigenis graag op in onze nieuwe rubriek.