...

Dat maakte Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv, vorige vrijdag bekend op het afscheidssymposium van dokter Ri De Ridder, directeur-generaal van de Dienst Geneeskundige Verzorging. Het thema van het symposium was 'de toekomst van de gezondheidszorg' en precies daarvan gaat het Riziv samen met de Fod Gezondheid en andere administraties werk maken via een nieuwe studie. De Cock verwees naar de gezondheidsdoelstellingen en naar de noodzaak aan een hervorming van de beheers- en overlegorganen binnen de overheidsadministraties. Op die manier wil de overheid een strategische, stimulerende visie ontwikkelen. De Cock: "Bedoeling van het rapport is om te komen tot een prospectieve toekomstanalyse. Wat willen we? Wat zijn de toekomstige objectieven en wat zijn daarvan de implicaties op het gezondheidszorgsysteem? Verder zullen we ook nagaan wat de rol is van de beheerders, van de overheidsinstellingen en van het overlegmodel in de ziekteverzekering. Tussen juni dit jaar en juni volgend jaar wordt hiervoor, onder leiding van een stuurgroep geleid door de Koning Boudewijnstichting een prospectieve studie opgezet."Minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) loofde op het symposium onder meer de werkkracht, de gedrevenheid en de dossierkennis van de afscheidnemende Ri De Ridder. "Hij is als het ware de uitvinder van artikel 56 in de ziekteverzekering," voegde de liberale excellentie eraan toe. "Deze forfaitaire betalingswijze om nieuwe projecten uit te testen werd immers voor het eerst gebruikt voor het Gentse wijkgezondheidscentrum dat dokter De Ridder uit de grond stampte." Uiteraard kon Maggie De Block het niet laten om de nodige steken uit te delen aan "de rode ridder" die ze onder meer bestempelde als een volbloed erfgenaam van mei '68.