...

Er beweegt wat in de twittergemeenschap sinds de Zuid-Afrikaanse ondernemer Elon Musk Twitter in oktober kocht. Duidelijk is dat hij een andere richting uitslaat dan voorheen, zowel inhoudelijk (hij noemt zichzelf een 'maximalist' op het gebied van vrije meningsuiting) als achter de schermen (kort na zijn aantreden ontsloeg hij de helft van de werknemers).Dat zette de Britse tech-journalist Chris Stokel-Walker ertoe aan artsen te bevragen over hoe zij deze nieuwe wind ervaren - en wat ze ervan vinden moest Twitter zoals ze het kenden verdwijnen. De afgelopen jaren is er rond #medtwitter immers een heuse community van internationale artsen, onderzoekers en studenten ontstaan. De hashtag wordt op Twitter gebruikt voor informatie-uitwisseling, het bekendmaken van onderzoek, medische educatie, en om te netwerken. Ter illustratie: een analyse van marktonderzoeksbureau BrandMentions toont aan dat #medtwitter de afgelopen week 1,3 miljoen mensen bereikte. In het artikel vertellen artsen wat Twitter hen bijgebracht heeft, en waarom ze het sociale netwerkplatform zouden missen - moest het daadwerkelijk doodbloeden.Eén arts beschrijft de gemeenschap rond #medtwitter als "alsof je conversaties afluistert van de slimste mensen in de ruimte. Hij vraagt zich af op je "op een andere manier aan dergelijke gefilterde, gecureerde informatie in real time kan komen". Een andere arts beaamt dit, en zegt dat #medtwitter geholpen heeft om zijn onderzoek en lectuur van academische literatuur te verbreden. Ook kan Twitter helpen om organisaties verantwoordelijk te stellen wanneer zorgverleners zich in de frontlinie bevinden. Simpelweg door problemen of moeilijkheden aan te kaarten en verantwoordelijken op Twitter - met velen - ter verantwoording te roepen. "De manier waarop we op Twitter met elkaar omgaan is zo anders dan in het echte leven", vervolgt diezelfde arts. "Hier kennen zelfs de jongste artsen absoluut geen angst." Het vlakt met andere woorden hiërarchie af, en draagt ertoe bij dat alle stemmen gehoord worden.Het nadeel is dat sommige stemmen meer doorwegen dan andere, merkt een andere arts op. Volgens hem wordt #medtwitter gedomineerd door een aantal 'supergebruikers' die het gewicht van hun grote volgersaantallen gebruiken om de conversatie te sturen. En ook: "Door hoe ons brein werkt met sociale media, krijgt negativiteit meer clicksen shares dan positiviteit."Toch zijn de meeste gesprekspartners het erover eens dat Twitter de geneeskunde veranderd heeft, en dat het verdwijnen van Twitter een verlies zou zijn.