...

Dat blijkt uit het vijfde rapport over de financiering en bestedingen in de Vlaamse 'social profit'. Het kwam onlangs uit onder leiding van professor em. Jef Pacolet (HIVA, KU Leuven) en Lynn De Smedt. De Smedt is daarmee de vierde generatie onderzoekers op dit thema geweest. Het is dan ook een titanenwerk om vanuit alle bestuursniveaus cijfers en statistieken bijeen te zoeken en te vergelijken. De analyse schetst de stand van zaken in de Vlaamse gezondheids- en welzijnszorg anno 2016 - dus net na de zesde staatshervorming. Voor een goed begrip: in de 'Vlaamse' gezondheidszorg is een 'Brusselnorm' van 30% begrepen. Naast de sterke stijging van de uitgaven voor welzijnszorg ten koste van acute zorg blijkt uit dit rapport ook dat Vlaanderen per capita in 1987 in reële termen (dus gecorrigeerd voor koopkracht, in prijzen van 2016) 1.500 euro aan gezondheid besteedde. In 2016 was dat opgelopen tot 3.200 euro. In de ouderen- en gehandicaptenzorg valt zelfs een verviervoudiging te noteren: van 375 naar 1.600 euro per hoofd. Verder toont dit rapport aan dat 5,2 miljard van de 30,5 miljard die in 2016 omgingen in het Vlaamse zorgsysteem uit directe eigen bijdragen komt. Het aandeel private hospitalisatieverzekeringen blijft beperkt en groeit niet sterk maar de werkingskosten liggen wel hoog. Opmerkelijk tot slot is dat Vlaanderen volgens deze analyse in 2016 amper 313 miljoen uitgaf aan preventie - 376 miljoen als er ook de 63 miljoen bijgeteld worden voor preventieve gezinsondersteuning van het vroegere Kind & Gezin, nu Opgroeien. Dat is niet meer dan 1,23% van de totale uitgaven en 0,14% van het bbp. "We zijn teruggegaan tot op het niveau van uitgaven op lokaal niveau, maar we hebben amper preventie gevonden", duidt Pacolet. Hij wijst erop dat men federaal met 991 miljoen aan een hoger bedrag en percentage (2,27% van de totale gezondheidszorguitgaven) komt.