Om te beginnen omdat de CM-voorzitter drommels goed weet dat resultaten boeken in onderhandelingen onmogelijk is met de fanfare voorop. Het zal hem in de commissie artsen-ziekenfondsen en in andere overlegorganen niet in dank worden afgenomen. In die zin werkt de heisa eerder contraproductief. Sterker, ze kan gezien worden als een onhandige (maar bewuste?) poging om De Block te dwarsbomen. Want ook dat weet de CM-voorzitter drommels goed: het kabinet werkt aan een herijking van de erelonen en aan een hervorming van de nomenclatuur.

Maar wellicht het meest ergerlijke is wel de opeenstapeling van clichés en veralgemeningen. Alles wordt op een hoopje gegooid. Bruto, netto, afhoudingen, huisartsen, specialisten van allerlei slag... één pot nat. Het besluit is al even cliché: artsen zijn geldwolven.

De CM-voorzitter weet drommels goed dat resultaten boeken in onderhandelingen onmogelijk is met de fanfare voorop

Al blijft het wel hardnekkige materie. Vele jaren geleden zette ik als jong broekje mijn eerste stappen in de medische journalistiek. Toen al was herijking een hot item. Met name was er toen de vele kilo's zware en uit vele vuistdikke delen bestaande studie van de ondertussen emeritus professor Arthur Vleugels (KU Leuven). Jarenlang vergaarde dit bijzonder erudiete onderzoek stof bij opeenvolgende ministers van sociale zaken. Hoe doet men het in het buitenland? Hoe ziet een stappenplan naar een meer billijke vergoeding eruit? Alles wat nu onderzocht wordt, was er toen al.

Hopelijk leidt de opdracht om de herijking uit te werken die het ASGB/Kartel gaf aan de Gentse gezondheidseconoom Lieven Annemans (zie 'De expert' hiernaast) tot een even mooi resultaat. Zeker is alleszins dat Annemans - zelf niet altijd vrij van een vleugje populisme - zijn werkstuk met veel verve zal verdedigen.

Dat zal natuurlijk niet volstaan. Maakt de regering ook effectief werk van een herijking? Voor de derde opeenvolgende week gunnen we minister De Block in dit editoriaal (noodgedwongen) het voordeel van de twijfel. Twee nummers geleden ging het over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, vorige week over KB 78 en nu over herijking/nomenclatuur. Telkens ligt de bal in het kamp van het kabinet. Wait and see.

Om te beginnen omdat de CM-voorzitter drommels goed weet dat resultaten boeken in onderhandelingen onmogelijk is met de fanfare voorop. Het zal hem in de commissie artsen-ziekenfondsen en in andere overlegorganen niet in dank worden afgenomen. In die zin werkt de heisa eerder contraproductief. Sterker, ze kan gezien worden als een onhandige (maar bewuste?) poging om De Block te dwarsbomen. Want ook dat weet de CM-voorzitter drommels goed: het kabinet werkt aan een herijking van de erelonen en aan een hervorming van de nomenclatuur. Maar wellicht het meest ergerlijke is wel de opeenstapeling van clichés en veralgemeningen. Alles wordt op een hoopje gegooid. Bruto, netto, afhoudingen, huisartsen, specialisten van allerlei slag... één pot nat. Het besluit is al even cliché: artsen zijn geldwolven.Al blijft het wel hardnekkige materie. Vele jaren geleden zette ik als jong broekje mijn eerste stappen in de medische journalistiek. Toen al was herijking een hot item. Met name was er toen de vele kilo's zware en uit vele vuistdikke delen bestaande studie van de ondertussen emeritus professor Arthur Vleugels (KU Leuven). Jarenlang vergaarde dit bijzonder erudiete onderzoek stof bij opeenvolgende ministers van sociale zaken. Hoe doet men het in het buitenland? Hoe ziet een stappenplan naar een meer billijke vergoeding eruit? Alles wat nu onderzocht wordt, was er toen al. Hopelijk leidt de opdracht om de herijking uit te werken die het ASGB/Kartel gaf aan de Gentse gezondheidseconoom Lieven Annemans (zie 'De expert' hiernaast) tot een even mooi resultaat. Zeker is alleszins dat Annemans - zelf niet altijd vrij van een vleugje populisme - zijn werkstuk met veel verve zal verdedigen. Dat zal natuurlijk niet volstaan. Maakt de regering ook effectief werk van een herijking? Voor de derde opeenvolgende week gunnen we minister De Block in dit editoriaal (noodgedwongen) het voordeel van de twijfel. Twee nummers geleden ging het over de hervorming van de ziekenhuisfinanciering, vorige week over KB 78 en nu over herijking/nomenclatuur. Telkens ligt de bal in het kamp van het kabinet. Wait and see.