...

Van 29 oktober tot 4 november werden er gemiddeld 650 diagnosen van covid per dag bevestigd, wat een daling betekende tegenover het vorige zevendaags gemiddeld van 45%. In deze periode werden er 37.981 tests uitgevoerd - dagelijks gemiddeld 5.426. De positiviteitsratio bedroeg 14%. Die is het hoogst bij volwassenen van 20 tot 64 (17%). Het reproductiegetal berekend op het aantal gediagnosticeerde gevallen bedraagt voor heel België samen nog 0,668.Tussen 1 en 7 november werden er dagelijks gemiddeld 48,4 mensen wegens covid in het ziekenhuis opgenomen - een daling van het zevendaags gemiddelde met 28%. Er lagen maandag 7 november nog 841 mensen met covid in het ziekenhuis - een daling met 22% in vergelijking met maandag 31 oktober.Het reproductiegetal berekend op grond van het aantal ziekenhuisopnamen bedraagt 0,828 voor heel België.In de afdelingen intensieve zorg lagen er op 7 november 61 mensen met covid - wat stabiel is in vergelijking met de week ervoor.Van 29 oktober tot 4 november overleden er 33 mensen aan covid - van de vijf bewoners van een woonzorgcentrum daarbij stierf er één in het woonzorgcentrum zelf.Het aantal contacten met een huisarts wegens vermoeden van covid daalde verder in week 43: gemiddeld 12 contacten per 100.000 inwoners per dag, vergeleken met 19/100.000 de week voordien (huisartsenbarometer). We zijn nu week 45.Het aantal consultaties wegens grieppaal syndroom (ILI) in de huisartsenpeilpraktijken nam ook af: van 137 consultaties per 100 000 inwoners naar 91.De ervaren werkbelasting door vermoeden van covid bleef verder globaal stabiel, waarbij 23% van de huisartsen deze als hoog en niemand meer nog als zeer hoog ervoer (vergeleken met respectievelijk 24% en 3% de week voordien).Ongeveer de helft van het door het Belgian Sequencing Consortium geanalyseerde genomen zijn BQ1 of XBB. Het weekrapport van 8 november stipt aan dat BQ1 ondertussen al enkele weken de dominante subvariant in buurland Frankrijk is, maar dat dit niet heeft geleid tot een sterke toename van de infecties.De opgebouwde weerstand beschermt blijkbaar ook nog tegen de nieuwe variant, terwijl volgens het rapport ook de milde herfsttemperaturen hebben geholpen om de achtste golf (tot nu toe) in te tomen.