...

"E patitendossier in n omgeving", zo omschrijft hoofdgeneesheer Prof. Frank Rademakers de opzet. "Het draait vooral om een nauwere samenwerking, niet alleen om de IT." Via het systeem, dat Nexuz health werd gedoopt, is het mogelijk de patit te traceren in ieder van de deelnemende ziekenhuizen. "Het patitendossier is geen vergaarbak van gegevens, het ondersteunt de workflow", zo onderstreept Prof. Bart Van den Bosch, ICT-directeur van het UZ Leuven. Het systeem bewaakt de kwaliteit in het zorgpad dat de patit aflegt.BuitenkansjeDrie van de deelnemende ziekenhuizen vormen samen de ADR-groep: het OLV-ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove, AZ Sint-Blasius Dendermonde (met campus in Zele) en AZ Glorieux Ronse. Het aanbod van het UZ Leuven om zijn Klinisch WerkStation (KWS) beschikbaar te stellen voor anderen, was voor dit Oost-Vlaamse samenwerkingsverband een buitenkansje. Alleen buitenlandse pakketten bieden dezelfde mogelijkheden, maar die zijn stervensduur - vooral omdat ze nog moeten aangepast worden aan de Belgische situatie. Stefan Blomme uit Ronse somt de voordelen van het KWS op: "Het is ontwikkeld door artsen en al jaren beproefd. Vele jonge specialisten kennen het al uit hun opleiding.Twee jaar geleden opperde ziekenhuisbeheerder Johan Kips dat UZ Leuven het KWS misschien voor andere VZN-ziekenhuizen kon openstellen - de IT-afdeling werd sindsdien een beetje overrompeld door de enthousiaste respons. Andere deelnemende ziekenhuizen uit het Leuvense netwerk zijn het Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek, AZ Diest, Sint-Lucas Brugge en Groeninge Kortrijk. Nog meer VZN-ziekenhuizen zijn geteresseerd.De VZN-ziekenhuizen zijn evenwel niet verplicht om het KWS te delen. Het delen van de medische gegevens in n dossier heeft wel veel voordelen voor de patit, stelt Van den Bosch.Huisarts krijgt inzageHet systeem berust op een opting-in: de patit geeft zijn uitdrukkelijke toestemming aan zijn arts-specialist om zijn gegevens in het KWS te brengen. Via MyUZ kan de patit binnenkort ook zien aan welke artsen hij toelating heeft verleend. Mogelijk krijgt de patit in de toekomst nog meer controle.Huisartsen kunnen het dossier van hun patiten ook inzien via Lisa. Maar de patit kan hier kiezen voor een opting-out. In deze mogelijkheid moet uiteraard worden voorzien, toch geeft een patit zo goed als nooit te kennen dat hij zijn huisarts geen inzage wil verlenen. De privacy van de patitengegevens wordt wel streng bewaakt. De behandelend arts krijgt een berichtje op zijn scherm wanneer iemand de gegevens van zijn patit raadpleegt. Elke toegang wordt gelogd. "Ieder ongeoorloofd gebruik leidt tot ontslag, om het even om wie het gaat", zo stelt Rademakers. "Daarin zijn we zeer strikt."