...

De Kring van Halle deed een bevraging bij zijn leden naar screening op dikkedarmkanker en naar hun houding op het Vlaamse bevolkingsonderzoek. Tachtig procent screent al routinematig naar darmkanker.De Kring organiseerde onlangs een debat over de zin en onzin van het bevolkingsonderzoek op dikkedarmkanker (colorectaal carcinoom of CRC) dat de Vlaamse overheid vanaf volgend jaar organiseert. In de Artsenkrant van vandaag leest u een verslag daarover. In de aanloop tot het debat organiseerde de kring ook een enquête bij haar leden.Helft kiest IFOBTEen kleine helft van de huisartsen uit Halle en omgeving gaf antwoord (40 leden, dat is een respons van 41,7%). Dezelfde vragen werden ook voorgelegd aan een grotere groep van artsen die deel uitmaken van Medirand. Daar bedroeg de respons 14,3 % (60 artsen).Tachtig procent van de huisartsen in Halle en omgeving screent al actief naar CRC (voor Medirand was dat 76,7%). De huisartsen worden daartoe ook aangespoord door het GMD-plus: screening op CRC is een onderdeel van deze preventiemodule en staat ook beschreven in de Gezondheidsgids van Domus Medica.Meer dan de helft van de artsen die screent (56%, MediRand: 54%) gebruikt daarvoor een immunologische test op occult bloed in de faeces (iFOBT). Andere gebruikte onderzoeken waren vooral colonoscopie (als eerste onderzoek) voor 9% van de artsen (MediRand: 17%), HEMDETEC voor 12,5% (12%). Sommigen (9%, MediRand: 6,5%) stuurden twee faecesstalen naar het lab voor onderzoek.De reden om niet aan screening te doen was vooral dat men niet goed wist wie daarvoor in aanmerking kwam (precies de helft in Halle en omgeving, 36% in heel MediRand).Positief tegenover bevolkingsonderzoek Het bevolkingsonderzoek wordt door een grote meerderheid van de artsen positief onthaald (77,5 - Medirand: 68%). 12,5% van de bevraagden vindt het geen goede initiatief. Van de responders uit Medirand is 22% tegen het bevolkingsonderzoek. De belangrijkste redenen waarom men het overheidsproject niet positief vindt, zijn dat er geen duidelijke verloning is voor het bijkomende werk (40%, Medirand 15%) en dat men vindt dat één staal niet voldoende is voor de screening (40, Medirand 31%). Twintig procent vindt dat er zo een dubbel circuit tot stand komt.Neem deel aan een enquête over CRC-screening en win een prijsHuisarts in opleiding, Kristof Ghyselen, verricht een enquête naar dikkedarmkankerscreening, voor zijn masterthesis. Hij wil met een eigen vragenlijst achterhalen hoe de huisartsen in heel Vlaanderen tegenover het bevolkingsonderzoek van de Vlaamse overheid staan. Klik hier of surf naar www.thesistools.com/screeningkanker om de enquête in te vullen. Dat duurt tien minuutjes en er vallen prijzen te winnen.